Logo PFZW belangenvereniging

ALV 2020 op 21 april in Doorn gaat niet door

De geplande jaarvergadering van de BPP op 21 april 2020 gaat niet door.

Voorlopig kunt u zich daarvoor dus ook niet meer aanmelden. Zodra er een nieuwe datum zal worden vastgesteld zullen in eerste instantie degenen die zich voor 21 april hadden aangemeld bericht krijgen met de vraag of zij ook op die nieuwe datum aanwezig willen en kunnen zijn. Het aantal aanmeldingen lag ruim boven de 100 zodat in principe de maximum capaciteit van de zaal was benut. Mochten er op de nieuwe datum alsnog nieuwe aanmeldingen mogelijk zijn dan laten wij dit natuurlijk via de website en de nieuwsbrief weten.

Hieronder vindt u de voorlopige agenda van de ALV 2020 en de te behandelen stukken die wij gaandeweg toevoegen. Voorlopig wordt dit echter opgeschort tot de nieuwe datum bekend zal zijn.

Voorlopige agenda ALV 2020
Verslag ALV 2019
Jaarverslag 2019 
Rooster van aftreden
Voordracht nieuw bestuurslid
Jaarrekening 2019
Verslag kascontrolecommissie (ter vergadering)
Actuele situatie pensioendebat
Routebeschrijving naar Koningshof Doorn

De stukken die groen zijn in bovenstaande tekst kunt u al raadplegen
Zodra de overige stukken gereed zijn, zullen die ook via een groene link te bekijken zijn.

Voor de verslagen van vorige jaarvergaderingen kijkt u hier.

Algemene Ledenvergadering BPP gaat niet door
Jammer maar onvermijdelijk. Het bestuur van de BPP heeft het besluit moeten nemen de geplande ALV van de BPP op 21 april a.s. niet te laten doorgaan.De meer dan 100 deelnemers die zich hadden aangemeld, de gasten en de inleiders van het thema hebben wij vandaag per e-mail geïnformeerd. Het is onvoorspelbaar hoe de Corona crisis zich verder zal ontwikkelen en met name ook hoe lang die nog zal duren.Wat dat betreft hopen wij dat alle …
Lees verder
Voorbereiding ALV bijna afgerond
Ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat grotendeels in het teken van het pensioendebat. Ruim honderd deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u zich dan aan via onze website. Onze gastspreker professor Bas Werker zal vanuit zijn directe betrokkenheid het debat inleiden. Vervolgens zullen de voorzitter van ons pensioenf…
Lees verder