ALV 2020 op 21 april in Doorn

Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de ALV? Doe dat dan nu!

Hieronder vindt u de voorlopige agenda van de ALV 2020 en de te behandelen stukken die wij gaandeweg toevoegen.

Voorlopige agenda ALV 2020
Verslag ALV 2019
Jaarverslag 2019 
Rooster van aftreden
Voordracht nieuw bestuurslid
Jaarrekening 2019
Verslag kascontrolecommissie (ter vergadering)
Actuele situatie pensioendebat
Routebeschrijving naar Koningshof Doorn

De stukken die groen zijn in bovenstaande tekst kunt u al raadplegen
Zodra de overige stukken gereed zijn, zullen die ook via een groene link te bekijken zijn.

Voor de verslagen van vorige jaarvergaderingen kijkt u hier.

Helaas, er zijn op dit moment geen nieuwsberichten beschikbaar.