header afbeelding

Solidaire premieregeling

PFZW streeft naar de invoering van een solidaire premieregeling. In tegenstelling tot de individuele variant die in de Wtp ook mogelijk is, kan deze variant beter vormgeven aan solidariteit en risicospreiding. Ook hier geldt: een eindoordeel is pas mogelijk wanneer de definitieve inhoud van de nieuwe regeling bekend zal zijn.

Bij gepensioneerden is er veel onrust over de vraag wat dit gaat betekenen voor hun eigen pensioen, maar vooral ook het nabestaandenpensioen. Die laatste vraag kan voor de actieve deelnemers nog niet worden beantwoord. Maar voor de reeds gepensioneerden geldt dat het toegezegde nabestaandenpensioen niet wordt gewijzigd.

Hoe zit het met de koopkracht bij de invoering van de nieuwe regeling? Op basis van de Wtp kunnen we uitgaan van meer kans op verhogen en minder kans op korten van onze pensioenen. Dit is wel afhankelijk van het beleggingsbeleid voor de groep gepensioneerden. De BPP stelt dat dit voldoende uitzicht moet bieden op een koopkrachtig pensioen. Het pensioenfonds zal dit straks bepalen op basis van onderzoek naar de mate waarin gepensioneerden bereid zijn om risico te nemen.