header afbeelding

Beleggingsbeleid en koopkracht

Uitgangspunt in de Wtp is dat het beleggingsbeleid per leeftijdsgroep van de deelnemers zoals die door het pensioenfondsbestuur moet worden vastgesteld. Dit moet gebeuren op basis van een risicobereidheidsonderzoek. De gerealiseerde rendementen moeten dan ook op basis van die leeftijdsgroepen worden toegekend.

De gepensioneerdenorganisaties hebben gepleit voor de mogelijkheid de gehele groep gepensioneerden als een cohort te mogen behandelen. De wetgever heeft hierin bewilligd maar de beslissing daarover ligt bij het pensioenfonds. Binnen PFZW dringen wij eropaan daarvoor te kiezen en anders aan te geven wat de voordelen van een eventueel andere aanpak zijn.

Ook de wijze waarop het risicobereidheidsonderzoek is ingericht en wordt vertaald naar het voor deze groep te voeren beleggingsbeleid dient zorgvuldig te worden toegelicht en zal voor de beoordeling van de evenwichtigheid van het voorstel door ons als speerpunt worden gehanteerd.