header afbeelding

PFZW website

In de rubriek actueel zullen wij steeds wanneer dit mogelijk is de stand van zaken in dit proces bij PFZW weergeven. Daarbij zijn wij echter afhankelijk van de voortgang die sociale partners maken en zullen we rekening moeten houden met het gegeven dat volstrekte openheid tijdens een onderhandelingsproces nu eenmaal niet mogelijk is.

Naast de voortdurende actualisering op onze website waarvan wij het waarderen als u daar regelmatig naar kijkt, is het zeker ook de moeite de website van het pensioenfonds zelf eens te bekijken en daarbij specifiek de rubriek over de actuele situatie rondom de nieuwe pensioenregeling te bekijken. Ook hierin treft u de veelgestelde vragen met een antwoord daarop aan.

Lees meer