header afbeelding

Dossier van pensioendiscussie

Om te begrijpen .hoe en waarom de ‘Wet toekomst tot stand is gekomen, hebben wij met grote regelmaat berichten en achtergrondartikelen op de website geplaatst. We zullen deze opnemen in een klein archief, zie het panel hiernaast

De beste samenvatting hebben we echter al vastgelegd in een speciale uitgave van ledenblad Ons Pensioen. Daarin leest u ook welke keuzes de BPP heeft gemaakt het wetgevingsproces en waarom wij de Wtp positief beoordelen. Ons eindoordeel is, hangt echter af van de einduitkomst bij PFZW. Aan de slag dus!