header afbeelding

Inspraak gepensioneerdenorganisaties

Zowel de inhoud van de nieuwe regeling als het transitieplan komt hoofdzakelijk bij sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) te liggen. Omdat organisaties van gepensioneerden hier normaal gesproken geen inspraak hebben, krijgen wij een hoorrecht. Zo kunnen wij bij sociale partners toch onze stem laten horen over hun voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels.

Tot nu toe zijn wij weinig onder de indruk van de bereidheid van sociale partners om tijdig inhoud te geven aan dit overleg. Wij zullen aandringen op verbetering en versnelling van dit proces en ons anders beraden over verdere stappen.

Als BPP hebben wij via onze vertegenwoordiging in de Pensioenraad van PFZW inspraak bij het tot stand komen van de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van het pensioenfonds zal de ‘opdracht’ die zij van de sociale partners zullen krijgen om de Wtp verder uit te werken, beoordelen op evenwichtigheid en uitvoerbaarheid.