Nieuws

Nieuws uit de pensioenwereld

03-06-2024

PFZW stelt jaarverslag vast

Jaarverslag 2023 PFZW de moeite van het lezen waard.
Lees meer
15-05-2024

Onze mei nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief van mei kijken we terug op de ALV. Dick Boeijen en Cees Michielse laten zien waarom we er in het nieuwe stelsel echt op vooruitgaan. En K…
Lees meer
14-05-2024

Welkom nieuw bestuurslid: Koos Spanbroek

Op de ALV konden wij een nieuw bestuurslid verwelkomen. Wie is Koos Spanbroek, waarom sluit hij zich aan bij het BPP-bestuur en wat doet hij graag in zijn vr…
Lees meer
14-05-2024

Een koopkrachtig pensioen in het nieuwe stelsel?

Wij ontvangen veel vragen van BPP-leden of het nieuwe stelsel straks wel koopkrachtbestendig is. Cees Michielse zet een aantal zaken voor u op een rijtje.
Lees meer
14-05-2024

Voortdurende onduidelijkheid wet- en regelgeving

PFZW is als een van de grote fondsen voortvarend begonnen aan de uitwerking van de nieuwe pensioenwet. Doel: per 1 januari 2026 de nieuwe pensioenregeling in…
Lees meer
14-05-2024

Zorgen over het ledenaantal

Penningmeester Bart de Jong bracht op de ALV de problematische daling van het aantal BPP-leden naar voren. Het bestuur breekt zich al jaren het hoofd over de…
Lees meer
22-04-2024

Extra ALV statutenwijziging

Het agendapunt statutenwijziging kon in deze ALV op brede ondersteuning van de aanwezige leden rekenen. Maar er werd niet voldaan aan de bepaling dat voor go…
Lees meer
19-04-2024

Geslaagde ALV 2024

Ruim zeventig aanwezigen, een korte bespreking van de verenigingszaken en maar liefst twee boeiende gastsprekers. Dat waren de ingrediënten voor opnieuw een…
Lees meer