BPP actief en betrokken

Het bestuur van de BPP is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in ons pensioenfonds PFZW. Namens de gepensioneerden bezetten wij een van de zetels in de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van dit fonds.

Daarnaast participeren wij actief in de pensioencommissie van de NVOG die zich op het landelijke pensioenbeleid richt, zowel met betrekking tot de komende herziening van het pensioenstelsel als bij knelpunten die zich in de uitvoering voordoen.

Ontwikkelingen worden zo veel mogelijk gemeld via deze website. Kijk daarom ook eens naar de andere pagina's op deze site.

Nieuws

december nummer Ons Pensioen is er
Zojuist is de nieuwste versie van ons ledenblad Ons Pensioen verschenen. Zeker de moeite van het lezen waard. Wellicht ook interessant voor uw oud-…
Lees verder
2020/2021: dreigende kortingen
Het is onaanvaardbaar dat zowel de SER als ook de overheid in gebreke blijven als het gaat om besluitvorming ten aanzien van het toekomstige pensio…
Lees verder