Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn: BPP

Als onafhankelijke vereniging vertegenwoordigt de BPP uw belangen als pensioengerechtigde bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Ons belangrijkste doel: inspraak in het beheer van uw pensioengeld. Want uw pensioen is te belangrijk om helemaal aan uw pensioenfonds over te laten.

Lid worden

Bent u nog geen lid van de BPP? Samen staan we sterker! U kunt zich snel en eenvoudig online aanmelden.

Wilt u kennisnemen van onze statuten dan vindt u die hier.

Op de hoogte blijven

Via deze website blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de vereniging en uw pensioen.

Leest u de teksten liever wat groter? Gebruik dan de toetscombinatie ctrl en plus. U kunt de teksten weer verkleinen met de combinatie ctrl en min.

Kom naar de ALV op 30 mei

Voor verdere informatie klik hier.

BPP actief en betrokken

Het bestuur van de BPP is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in ons pensioenfonds PFZW. Namens de gepensioneerden bezetten wij een van de zetels in de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van dit fonds.

Daarnaast participeren wij actief in de pensioencommissie van de NVOG die zich op het landelijke pensioenbeleid richt, zowel met betrekking tot de komende herziening van het pensioenstelsel als bij knelpunten die zich in de uitvoering voordoen.

Ontwikkelingen worden zo veel mogelijk gemeld via deze website. Kijk daarom ook eens naar de andere pagina's op deze site.

Attentie

Up-to-date

Wij proberen deze website zo goed mogelijk bij te houden. Mist u bepaalde informatie, of blijken bepaalde links niet goed te werken? Laat het ons dan weten via contact@pfzw-belangenvereniging.nl

E-mailadressen gezocht

Van het overgrote deel van onze leden hebben wij nog geen e-mailadres. U kunt uw e-mailadres aan ons doorgeven via ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl Vermeld aub uw naam en huisadres.

Nieuws
dank voor uw stem
Ons Pensioenfonds houdt belangrijke verkiezingen. Een nieuwe vertegenwoordiger namens de gepensioneerden mag in het bestuur plaats nemen. Met de AN…
Lees verder
ALV op 30 mei: voorbereid
Op dinsdag 30 mei 2017 heten wij u graag welkom op onze Algemene Ledenvergadering (ALV). U kunt terecht voor een middag vol nieuws, inspiratie en u…
Lees verder

2017

 

Betaaldagen pensioen

Uw pensioen staat uiterlijk op onderstaande data op uw rekening en is telkens in de loop van de middag zichtbaar op uw rekeningoverzicht.

De betaaldata in 2017 zijn:

25 april

25 mei  inclusief vakantiegeld

23 juni

25 juli

25 augustus

22 september

25 oktober

24 november

20 december

Voorzitter
Peter Patijn
Tel.: 06-51110724
E-mail: peterpatijn@me.com

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester/Ledenadministratie
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl

Graag via genoemd telefoonnummer of e-mailadres ook adreswijzigingen en opzeggingen doorgeven aan de ledenadministratie.

 

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 0344 68 17 93 / 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl