BPP actief en betrokken

Het bestuur van de BPP is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in ons pensioenfonds PFZW. Namens de gepensioneerden bezetten wij een van de zetels in de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van dit fonds.

Daarnaast participeren wij actief in de pensioencommissie van de NVOG die zich op het landelijke pensioenbeleid richt, zowel met betrekking tot de komende herziening van het pensioenstelsel als bij knelpunten die zich in de uitvoering voordoen.

Ontwikkelingen worden zo veel mogelijk gemeld via deze website. Kijk daarom ook eens naar de andere pagina's op deze site.

Nieuws

Geen deelname gepensioneerdenorganisaties aan vakbondsacties
Maandag 18 maart vinden op diverse plaatsen in het land vakbondsacties plaats voor een beter pensioen. Acties die de gepensioneerdenorganisaties va…
Lees verder
Uitdagende visie hersenwetenschapper op pensioencommunicatie
Het is goed dat deskundigen van buiten de pensioensector de spiegel eens aan ons voor houden.Hersenwetenschapper Victor Lamme sprak op uitnodiging …
Lees verder