BPP actief en betrokken

Het bestuur van de BPP is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in ons pensioenfonds PFZW. Namens de gepensioneerden bezetten wij een van de zetels in de Pensioenraad, het verantwoordingsorgaan van dit fonds.

Daarnaast participeren wij actief in de pensioencommissie van de NVOG die zich op het landelijke pensioenbeleid richt, zowel met betrekking tot de komende herziening van het pensioenstelsel als bij knelpunten die zich in de uitvoering voordoen.

Ontwikkelingen worden zo veel mogelijk gemeld via deze website. Kijk daarom ook eens naar de andere pagina's op deze site.

Nieuws

Pensioenakkoord nog steeds niet rond.
Maandag 19 november houden de gezamenlijke gepensioneerdenorganisaties een eigen pensioendebat in de Jaarbeurs te Utrecht.De minister van sociale Z…
Lees verder
Nibud berekent koopkrachtdaling gepensioneerden
Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling heeft 50Plus door Nibud laten berekenen wat de koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden in de afge…
Lees verder