header afbeelding

Evenwichtigheid basisvoorwaarde

De beoordeling van het transitieplan en de invulling van de nieuwe pensioenregeling moet op een evenwichtige wijze gebeuren. Wat dit begrip precies betekent, of het voor ieder onderdeel afzonderlijk geldt of over het geheel van de afspraken, staat niet concreet in de Wtp. Op zich begrijpelijk, omdat alles met maatwerk door de pensioenfondsen moet worden uitgewerkt.

De overheid heeft een vrij uitvoerige handreiking vastgesteld. Wij vinden dit een verstandige leidraad, waarmee sociale partners, pensioenfondsbesturen en gepensioneerdenorganisaties goed uit de voeten kunnen.

Lees meer