header afbeelding

‘Wet toekomst pensioenen’: wat houdt het in?

In de nieuwe wet bepaalt de hoogte van de premie samen met de daarop behaalde rendementen voortaan de uiteindelijke pensioenuitkering. De beschikbare premie wordt tot de pensioendatum belegd. Hierdoor staat de uitkering op de pensioendatum minder vast dan voorheen. Een andere belangrijke wijziging in het nieuwe pensioenstelsel is de invoering van leeftijdsonafhankelijke premies, waarbij alle werknemers een gelijk percentage aan premie ontvangen.

Hoe pakt dit uit?

Een dergelijk pensioen lijkt op het eerste gezicht minder zeker dan het oude stelsel, maar in de praktijk hoeft dit allerminst het geval te zijn. Jongeren bouwen sneller vermogen op dat langer rendement kan geven. Bovendien hoeven pensioenfondsen niet langer hoge buffers aan te houden. Hierdoor kunnen zij pensioenen eerder verhogen, mogelijk al tijdens de transitieperiode

Hoe het nu verder gaat

Wat betekent dit nu concreet voor mij? Een begrijpelijke vraag, die wij vaak krijgen van onze leden. Helaas kunnen wij die pas beantwoorden als de nieuwe pensioenregeling en het transitieplan bekend zijn. De pensioenfondsen moeten die immers nog verder uitwerken op basis van de uitgangspunten van de Wtp. En die onderhandelingen lopen nog.

De belangrijkste onderwerpen die bij deze uitwerking aan de orde komen, beschrijven wij apart: