header afbeelding

Leden werven leden

Als bestuur willen we graag zoveel mogelijk (bijna) gepensioneerden in de zorg bereiken, maar dit is niet altijd makkelijk. Heeft u als (voormalig) werknemer in de sector zorg en welzijn wellicht ideeën hoe we de BPP daar meer bekend kunnen maken? Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!

Zo helpt u mee

U kunt ons sowieso helpen door mensen in uw netwerk en (oud-)collega's attent te maken op het bestaan van onze belangenvereniging. Op onze website vindt u alle informatie over een mogelijk lidmaatschap.

Heeft u ideeën hoe wij de werving van nieuwe leden op grotere schaal kunnen aanpakken? Of wilt u daarbij helpen? Wij komen graag met u in contact!

Contact

BPP bestuurslid Rob van Vredendaal gaat graag met u in gesprek over mogelijkheden rond ledenwerving. U kunt hem bereiken via e-mail (voorkeur) of telefonisch: 06-17332744.

Meer leden, meer invloed

Met meer leden kunnen wij nog beter opkomen voor uw belangen in de politiek en binnen het pensioenfonds. Ook kunnen wij nieuwe leden helpen bij hun pensioenvragen.

BPP bestuurslid Rob van Vredendaal presenteert de inzet van het bestuur voor ledenwerving op de ALV 2022