25-01-2024

Politieke discussie laait weer op

Nog maar een half jaar geleden nam een grote meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet aan. Vorige week debatteerde de Kamer over het mogelijk openbreken van deze wet. Hoe nu verder?

Door het instemmen van de Tweede en Eerste Kamer is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) sinds 1 juli 2023 van kracht. Veel pensioenfondsen, waaronder ons fonds PFZW, hebben daar inmiddels een nieuwe regeling op gebaseerd. Daarnaast ligt er een plan van aanpak (het transitieplan) om de regeling over 2 jaar te kunnen invoeren.

Als BPP zijn wij dan ook allerminst gelukkig met het debat dat op 17 januari op verzoek van NSC-Kamerlid Agnes Joseph plaatsvond, omdat dit alleen tot onnodige vertraging en verwarring aanleiding geeft. Weliswaar is door uitstel van de stemming hierover geen besluit genomen, maar het blijft onzeker wat de onderhandelende partijen over een nieuwe coalitie zullen doen.

Meer kans op indexatie door nieuwe wet

Uit alle berekeningen blijkt dat de nieuwe pensioenafspraken een behoorlijke verbetering opleveren voor alle deelnemers en zeker voor de gepensioneerden. Deze berekeningen hebben wij uitvoerig besproken met de sociale partners bij PFZW.

Toch heeft Agnes Joseph van NSC aangegeven dat de nieuwe wet onzekerder pensioenen geeft. Zij vergeet dat de wet voorziet in stabilisering in de pensioenuitkeringen, bijvoorbeeld door het instellen van een solidariteitsreserve. Bovendien heeft de 'zekerheid' uit het oude stelsel 13 jaar lang geen behoud van koopkracht opgeleverd. Hoezo zekerheid? Reden dus om door te werken aan tijdige invoering over twee jaar.

Meer weten

Wij kunnen ons voorstellen dat deze discussie vragen bij u oproept. 

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse, secretaris BPP