Logo PFZW belangenvereniging

Voorbereiding ALV bijna afgerond

11-03-2020

Ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat grotendeels in het teken van het pensioendebat. Ruim honderd deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u zich dan aan via onze website.

Onze gastspreker professor Bas Werker zal vanuit zijn directe betrokkenheid het debat inleiden. Vervolgens zullen de voorzitter van ons pensioenfonds PFZW Joanne Kellermann en de voorzitter van de Koepel Gepensioneerden Jaap van der Spek (tevens vicevoorzitter van de BPP) hierop een korte reactie geven. Maar het accent zal liggen op de discussie met onze leden in de zaal. Het belooft een geanimeerde discussie te worden. Op 21 april zijn de contouren van het komende akkoord wellicht bekend!

De stukken voor het huishoudelijke deel van de vergadering, de agenda en een routebeschrijving zullen begin april worden verzonden aan allen die zich hebben aangemeld.

Ga terug