Logo PFZW belangenvereniging

Bestuur

Liesbeth Schaap
voorzitter en ledenwerving,
e-mail: liesb.schaap@gmail.com
tel: 0263 641114

Jaap van der Spek
vice-voorzitter, redactie OP, voorzitter KG,
e-mail jaapvdspek@planet.nl
tel: 06 22445140 

Cees Michielse
secretaris en website,
e-mail cees@michbies.nl
tel: 06-17332744  

Jaap Dijkstra
penningmeester,
e-mail Jaapdijkstra.bpp@gmail.com
tel: 06 21811653 

Baukje Vegter
bestuurslid en digitale nieuwsbrief,
e-mail bppvegter2011@hotmail.com
tel: 0571-274701    

Jan van Pijkeren
2e secretaris en ledenadministratie,
e-mail jan@vanpijkeren.net
tel: 06 30689873 

Rob van Vredendaal
Bestuurslid en redacteur website
e-mail robvanvredendaal@gmail.com
tel: 06-35311757

 
Benieuwd naar uw mening!

Het bestuur nodigt leden van harte uit om te reageren op informatie die wij geven op de website, in de e-mail nieuwsbrieven en in magazine Ons Pensioen. Stuur een e-mail aan het bestuur of aan de redactie van Ons Pensioen. Ga hiervoor naar Contact.

default-block-editor-config.php