Bestuur

       
Liesbeth Schaap   voorzitter en ledenwerving, e-mail liesb.schaap@gmail.com tel 0263 641114  
       
Jaap van der Spek       vice-voorzitter, redactie OP, voorz NVOG, e-mail jaapvdspek@planet.nl, tel 06 22445140  
     
Cees Michielse   secretaris en website, e-mail cees@michbies.nl, tel 06-47856168  
 
     
Jaap Dijkstra   penningmeester, e-mail Jaapdijkstra.bpp@gmail.com, tel 06 21811653  
       
 Baukje Vegter      
Baukje Vegter   bestuurslid, digitale nieuwsbrief, e-mail bppvegter2011@hotmail.com, tel 0571-274701  
     
Jan van Pijkeren   2e secretaris en ledenadministratie, e-mail jan@vanpijkeren.net, tel 06 30689873  

 
Benieuwd naar uw mening!

Het bestuur nodigt leden van harte uit om te reageren op informatie die wij geven op de website, in de e-mail nieuwsbrieven en in magazine Ons Pensioen. Stuur een e-mail aan het bestuur of aan de redactie van Ons Pensioen. Ga hiervoor naar Contact.

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl