Logo PFZW belangenvereniging

Bestuur

Liesbeth Schaap
voorzitter en ledenwerving,
e-mail: liesb.schaap@gmail.com
tel: 0263 641114

Jaap van der Spek
vice-voorzitter, redactie OP, vice-voorzitter Koepel Gepensioneerden,
e-mail jaapvdspek@planet.nl
tel: 06 22445140 

Cees Michielse
secretaris en website,
e-mail cees@michbies.nl
tel: 06-17332744  

Jaap Dijkstra
penningmeester,
e-mail Jaapdijkstra.bpp@gmail.com
tel: 06 21811653 

Baukje Vegter
bestuurslid en digitale nieuwsbrief,
e-mail bppvegter2011@hotmail.com
tel: 0571-274701    

Jan van Pijkeren
2e secretaris en ledenadministratie,
e-mail jan@vanpijkeren.net
tel: 06 30689873 

Rob van Vredendaal
bestuurslid, redacteur website en ledenwerving,
e-mail robvanvredendaal@gmail.com
tel: 06-35311757

 
Wij zijn benieuwd naar uw mening!

Het bestuur nodigt leden van harte uit om te reageren op de informatie die wij geven op de website, in het magazine Ons Pensioen en in de e-mail nieuwsbrieven. Stuur een e-mail naar het bestuur of naar de redactie van Ons Pensioen. Ga hiervoor naar Contact.

default-block-editor-config.php