Contact

BPP bestuur

Secretaris (websitebeheer)

Cees Michielse
Slotselaan 9A
5328 EP Rossum
Mobiel 06 47856168
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester

Jaap Dijkstra
Damastroos 8
2317 GA Leiden
Telefoon: 071 5215 246
Mobiel: 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie (adreswijzigingen en opzeggingen)

Jan van Pijkeren
Mobiel: 06 30689873
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl

Opzeggingen gedurende het verenigingsjaar gaan in per 1 januari daaropvolgend.

Bankrekening BPP

Rekeningnummer NL83INGB0004552579 ten name van Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW.


Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"


Roelof Jan Mulder

Telefoon: 0344 68 17 93
E-mail: roelof.j.mulder@planet.nl

Jaap van der Spek

Mobiel: 06 22445140
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Eric van Eck

Mobiel: 06 14158190
E-mail: ericvaneck@yahoo.com

Pierre Thijssen

Mobiel: 06 48633446
E-mail: p.thijssen51@gmail.com


Contactformulier BPP

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl