Contact

Contact opnemen


Contact opnemen kan middels onderstaand contactformulier of via contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Voor wijzigingen in de ledenadministratie graag een bericht aan ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
                                                    Opzeggingen gedurende het verenigingsjaar gaan in per 1 januari daaropvolgend.

Voor correspondentie over de contributie graag een bericht naar penningmeester@pfzw-belangenvereniging.nl
           Rekeningnummer NL83INGB0004552579 ten name van Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW.

BPP bestuur

Informatie over de samenstelling van het bestuur van BPP kunt u vinden op de bestuurspagina.


*
*
*