Logo PFZW belangenvereniging

Contact

Contact opnemen kan middels onderstaand contactformulier of via contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Ledenadministratie

Voor wijzigingen in de ledenadministratie graag een bericht aan ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Opzeggingen gedurende het verenigingsjaar gaan in per 1 januari daaropvolgend.

Contributie

Voor correspondentie over de contributie graag een bericht naar penningmeester@pfzw-belangenvereniging.nl
Rekeningnummer NL83INGB0004552579 ten name van Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW.

BPP bestuur

Informatie over de samenstelling van het bestuur van BPP kunt u vinden op de bestuurspagina.

*
*
*