Contact

Contact opnemen

Contact opnemen kan middels onderstaand contactformulier of via contact@pfzw-belangenvereniging.nl

BPP bestuur

Informatie over het bestuur van BPP kunt u vinden op de bestuurspagina.

Ledenadministratie (adreswijzigingen en opzeggingen)

E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Opzeggingen gedurende het verenigingsjaar gaan in per 1 januari daaropvolgend.

Bankrekening BPP

Rekeningnummer NL83INGB0004552579 ten name van Belangenvereniging Pensioengerechtigden PFZW.

Contactformulier BPP

*
*
*