Hoorzitting Tweede Kamer over FTK op 17 mei

10-05-2018

In opdracht van de politiek heeft een extern bureau de wijzigingen van 2015 in het Financieel Toetsingskader (FTK) geëvalueerd. Jammer genoeg ging dit voornamelijk over de toen aangebrachte wijzigingen en niet over het FTK en de daarin voorgeschreven rekenrente als zodanig. Voor de meer geinteresseerde lezer die niet bang is voor enige techniek toch wel interessant om er kennis van de te nemen. In het bijzonder de inbreng voor de discussie van Professor Jean Frijns spreekt ons daar bij aan. Via deze link kunt u kennis nemen van de ingebrachte notities zoals die zullen worden besproken. 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A01210

Alhoewel dit debat dus niet zal gaan over de inrichting van het toekomstige pensioenstelsel zijn wij als BPP er van overtuigd dat daarover besluiten moeten worden genomen alvorens de pensioenfondsen op een meer evenwichtige wijze hun verplichtingen mogen berekenen. En alleen dan wordt indexatie weer een reële mogelijkheid. In die zin is deze discussie toch wel relevant.

Zodra het verslag na donderdag 17 mei gereed zal zijn zullen wij daarover een link naar dit verslag tovoegen.

 

Ga terug