27-11-2023

Onze invloed via het hoorrecht

De BPP gaat de stem van de gepensioneerden laten horen in het overleg met sociale partners over het principeakkoord.

De nieuwe pensioenwet geeft gepensioneerdenverenigingen een hoorrecht. Dat betekent dat wij ons oordeel mogen geven aan sociale partners over hun principeakkoord. Dus hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels. Onze vicevoorzitter Jaap van der Spek gaat namens ons deze rol op zich nemen.

Wij zullen in dit overleg de volgende punten inbrengen:

  • Welke berekeningen en aannames hebben sociale partners gehanteerd om tot het principeakkoord te komen?
  • Welke alternatieve mogelijkheden zijn aan de orde geweest en waarom zijn die verworpen?
  • Het akkoord maakt duidelijk hoe de transitie plaats vindt bij verschillende dekkingsgraden boven de 103.6. Maar wat gebeurt er als de dekkingsgraad op het moment van transitie onverhoopt lager is? In die situatie pleiten wij voor uitstel tot een hogere dekkingsgraad is bereikt. Ook wensen wij korting op opgebouwde rechten zo lang mogelijk uit te stellen, of beter: te voorkomen.

Beperkt tijd

In de wet staat duidelijk dat wij deze inspraak in een vroeg stadium moeten krijgen, zodat onze conclusies echt invloed kunnen hebben. De tijd die wij bij PFZW krijgen om het principeakkoord te beoordelen, is wel erg kort. Want dat kan pas beginnen op 1 december en zou - volgens de plannen - moeten worden afgerond voor 22 december. En het uitgewerkte transitieplan dat we net hebben ontvangen van meer dan 80 pagina’s is erg gedetailleerd en technisch.

Net als sociale partners en het bestuur van het fonds hechten wij belang aan invoering van het nieuwe pensioenstelsel per 1 januari 2026. Daarom zullen wij als BPP alle zeilen bijzetten om binnen de genoemde termijnen met onze conclusies te komen.

Meer weten

Wilt u meer weten over hoe wij het principeakkoord bij PFZW beoordelen? Via onze nieuwsbrieven houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte. Ook organiseren wij een extra informatieve ledenvergadering op 9 januari a.s.


Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse