27-11-2023

Onze inspraak via de Pensioenraad

Niet alleen via het hoorrecht hebben wij een belangrijke stem. Ook dankzij onze vertegenwoordiging in de Pensioenraad van PFZW hebben wij invloed op de voorgestelde nieuwe pensioenregeling.

Wij hebben in dit verantwoordingsorgaan van PFZW zelfs een verzwaard adviesrecht gekregen vanwege de invoering van de nieuwe pensioenwet. Onze bestuursleden Cees Michielse en Meindert Schmidt zullen die rol met verve vervullen. Wij komen echter pas in een later stadium aan de bak. De Pensioenraad komt pas aan zet vanaf het moment dat:

  • Het hoorrecht duidelijkheid heeft gegeven over de opvattingen van gepensioneerden;
  • Het principeakkoord definitief is geworden, nadat dat is vastgesteld op basis van de raadpleging van de achterban door sociale partners;
  • Het transitieplan definitief wordt vastgesteld;
  • Het bestuur van het pensioenfonds de uitvoering van dit definitieve pakket aanvaardt.

Dan pas zal de Pensioenraad, in nauw overleg met de Raad van Toezicht van PFZW, advies kunnen geven over de nieuwe regeling en de transitie van het oude naar het nieuwe stelsel.

Wordt vervolgd

Daarbij staat opnieuw de vraag centraal of het geheel van de afspraken evenwichtig uitpakt, dus in het belang van alle betrokkenen. Als BPP houden wij u op de hoogte van het vervolg via de website, de nieuwsbrieven en ledenblad Ons Pensioen.

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse