27-11-2023

Welkom nieuw lid: Kees Moerkerk

Kees Moerkerk werkend aan zijn zelfportret in Rembrandt-sfeer

Kees Moerkerk kreeg als sociaal-cultureel werker duizenden ouderen in beweging. Nu heeft hij meer tijd voor zijn hobby’s tennissen, schilderen en keramiek. ‘Bewegen is belangrijk voor de gezondheid, maar ook voor de sociale contacten.’

Kees Moerkerk (76) is in een gezamenlijk atelier bezig met schilderen als ik hem bel. Een interview komt nu dus niet uit. Maar hij is nog heel actief, daar wil hij op een ander moment best over vertellen. De Limburger uit Venray blijkt een makkelijke prater. Als sociaal-cultureel werker heeft hij de provincie doorkruist om in te spelen op de behoeften van verschillende doelgroepen. Van jongeren uit een achterstandswijk, tot migranten en ouderen. Een maand geleden ontdekte hij de BPP.

Hoe kwam u precies in aanraking met de BPP?

‘“Wat zal ik nu doen?”, vroeg ik mij af, toen ik op mijn 62ste met vervroegd pensioen (obu) ging. Ik besloot aan te kloppen bij de plaatselijke ouderenvereniging, voluit de Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging (AVOS - voorheen een afdeling van de ANBO). Ik bleek daar een betrekkelijk jonge deelnemer te zijn, maar trok mij daar niets van aan. “Waarom niet?”, dacht ik, “ik ben toch met pensioen?” Wij organiseren lezingen, bezoeken musea en maken fietstochten… Via de AVOS ontvangen wij ook de nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden. Daar stond de BPP in.’

Waarom werd u lid?

‘Opnieuw bedacht ik: waarom niet? Ik heb gewerkt in de sector Zorg & Welzijn en vind belangenbehartiging voor (oud-)werknemers een goede zaak. Jongeren mogen zich meer bewust worden van hun aankomende pensioen. Gepensioneerden kunnen meer helderheid gebruiken. Zelf had ik best wat twijfels over de nieuwe pensioenwet. Ook omdat het zo moeilijk te volgen is, zelfs voor mensen met kennis van zaken.’

Kees Moerkerk met portret van zijn - toen 99-jarige - vader op de achtergrond

Hoe kwam u in het welzijnswerk terecht?

‘Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in tekenen en schilderen. Maar ik groeide op in een andere tijd, het werd van huis uit niet gestimuleerd. Ik kwam in de technische hoek terecht, maar dat bleek niks voor mij. Op de Sociale Academie vond ik wel mijn plek. Als sociaal-cultureel werker begeleidde ik vervolgens organisaties in het opzetten van activiteiten. Ik ben begonnen als buurtwerker en daarna als jongerenwerker/-consulent. In een achterstandswijk in Roermond kwam ik met een heel andere cultuur in aanraking dan ik vanuit thuis gewend was. Mensen zijn er een stuk directer. Ik heb daar veel van op gestoken.’

‘In mijn laatste functie heb ik me ingezet voor meer bewegingsactiviteiten voor ouderen in de regio. Van dansen, wandelen en gymnastiek tot -incidenteel- boksen aan toe! Toen ik stopte met werken waren er 160 groepen actief. Ik had daar best nog even mee door willen gaan, maar mijn directeur wilde dat ik mijn plan voor de obu doorzette. Ik respecteerde zijn keuze.’

Wat schildert u?

‘Ik ben amateur kunstschilder en maak deel uit van een collectief van vier mannen: De rake kwasten. We gingen vaak samen op pad, bijvoorbeeld om kasteelruïnes te schilderen. Door de leeftijd en gezondheidsperikelen lukt het buiten schilderen nu niet meer. In 2016 ben ik op een platbodem de Wadden rondgevaren met een schildersgroep. Daar teer ik nog steeds op, van de foto’s maak ik schilderijen en keramiek. Ik schilder ook portretten van o.a. de kleinkinderen en andere familieleden. Ik moet zeggen, die zijn aardig gelukt.’

‘Verder ben ik betrokken geraakt bij Venray Monumentaal voor het behoud van monumenten. Ook organiseerde ik een pop-up galerie met kinderen en deed een project met asielzoekers. Rond de verkiezingen werd volop over dit thema gesproken. En door de uitslag is dit thema nog actueler geworden. Ik zou willen dat onze politici deze mensen eens ontmoeten, dan weten ze wat voor talenten we binnenhalen en wat hen beweegt.’

Zeven-meter doek van de Wadden

Meer informatie

Benieuwd naar meer werk en activiteiten van Kees Moerkerk als (amateur)kunstenaar? Hij nodigt u van harte uit een kijkje te nemen op zijn website.

Hoe meer leden, hoe meer invloed

Nieuwe leden geven aan blij te zijn met een belangenvereniging als de BPP. Helaas zijn wij nog niet bij iedereen bekend. Als u hoort dat iemand pensioen ontvangt van PFZW, nodig hem of haar dan uit om ook van de BPP lid te worden!

Terug naar nieuwsoverzicht

Laura Vegter