19-05-2022

Verdieping en ontmoeting op ALV

Wij kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering (ALV) op 26 april. Met een goed gevulde zaal en  betrokken leden. Pensioendeskundige Dick Boeijen zorgde voor een heldere toelichting...

Er waren heel wat afmeldingen op het laatste moment, voornamelijk door de griep. Toch was er met 65 aanwezigen sprake van een goed gevulde zaal. En belangrijker, van geanimeerde discussies en onderlinge contacten tijdens de ontvangst, lunch en drankjes aan het eind.

Afscheid en benoeming

Tijdens het huishoudelijke ochtenddeel kreeg het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. We stonden stil bij het afscheid van penningmeester Jaap Dijkstra, die zich na 2 periodes van 4 jaar niet meer beschikbaar stelde. De ALV heeft vervolgens twee nieuwe bestuursleden benoemd. Daarnaast presenteerde het bestuur de vernieuwde website en onze plannen voor ledenwerving.

Dick Boeijen leidt debat in

In het middagdeel verzorgden pensioendeskundige Dick Boeijen van PGGM, samen met onze secretaris Cees Michielse, een korte inleiding aan de hand van stellingen. Onderwerp was natuurlijk het wetsontwerp Toekomst Pensioenen. Daarop volgde een debat waaraan de zaal volop meedeed. Ook bestuurslid Jaap van der Spek zorgde desgewenst voor verheldering. Als vicevoorzitter van de Koepel Gepensioneerden verving hij de zieke voorzitter John Kerstens uitstekend.

Verbetering op komst

Er bestaan nog veel onduidelijkheden rond het nieuwe stelsel en de overgang daarnaar toe. Toch konden we gezamenlijk concluderen dat we met dit nieuwe stelsel beter af zijn. De aanwezigen riepen ons op om onze onderhandelingen tot verbeteringen door te zetten. Met het accent op koopkrachtherstel voor gepensioneerden, goede en heldere communicatie en dus vereenvoudiging van de voorstellen.

Uitgebreid terugblikken?

Wilt u meer weten over de besluiten en gevoerde discussie op de ALV, dan kunt u hier de notulen vinden (zie 'Verslag ALV 2022'). Eind juni verschijnt ons magazine Ons Pensioen met een uitgebreide terugblik en sfeerverslag.

Terug naar nieuwsoverzicht

Cees Michielse, secretaris BPP