03-07-2022

De zomervakantie breekt aan

Voor velen komt de zomervakantie steeds dichterbij. Een periode die hopelijk niet alleen rust en bezinning voor ieder persoonlijk  zal opleveren, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Want even bij zinnen komen is gelet op de wel erg turbulente ontwikkelingen van de laatste maanden wel nodig. Soms lijkt het er op dat we alleen maar crises kennen en hebben daardoor weinig aandacht voor de zaken die wel goed gaan.

Helaas zal de onduidelijkheid over onze pensioenen nog wel even voortduren nu weliswaar komende week een eerste debat in de Tweede  Kamer zal plaats hebben over het wetsvoorstel, maar de echte inhoudelijke behandeling pas na de zomer op gang zal komen. Opnieuw deze week meer dan 100 pagina's antwoorden op de vragen die door de Tweede Kamer aan de minister waren gesteld. Degenen die daarvoor belangstelling hebben kunnen het betreffende document tijdens de komende maanden nog eens nalezen.

Crises die in de politiek en de maatschappij als geheel voortdurend aandacht vergen, en allemaal ook rechtstreeks gevolgen hebben voor de ouderen, zijn de stikstofcrisis, de woon- en zorgcrisis, de dreigende recessie en het weer oplaaien van het aantal corona gevallen.

Gezamenlijk de schouders er onder om tot oplossingen te komen, waardering en aandacht voor de problemen die specifieke groepen treffen, en de bereidheid tot compromissen in plaats van polarisatie die nu vaak de boventoon voert, is noodzakelijk. Daarbij moet vertrouwen in de plaats  komen van de nu vaak vigerende achterdocht. 

Als de komende zomerperiode dat tot resultaat mag hebben dan kunnen we althans voor de Nederlandse problemen zeker tot goede en verantwoorde oplossingen komen.

Helaas zijn de zorgen over de oorlog in Oekraïne en de halsstarrige houding van Rusland daarin zo groot, en het uitzicht op een oplossing zo gering, dat de zomerperiode waarschijnlijk te kort zal zijn om daarin verbetering te brengen. De gevolgen daarvan voor de mondiale voedselvoorziening, de inflatie en de veiligheid zijn nog nauwelijks te overzien. 

Ook onze berichtgeving zal in de komende weken op een wat lager pitje gaan staan, maar mochten er op de genoemde beleidsterreinen belangrijke ontwikkelingen zijn, dan komen we zeker nog in de lucht. Voor half juli komt er nog een laatste nieuwsbrief met verslag van de eerste termijn van de behandeling van het wetsontwerp Toekomst Pensioenen.

Terug naar nieuwsoverzicht