12-07-2022

Welkom nieuw lid: Jan Donkelaar

Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden van de BPP? Jan Donkelaar: ‘Ik ben vooral geschrokken van het partnerpensioen.’

Jan Donkelaar (66) uit Roden (Drenthe) gaat nét met pensioen als wij hem bellen. Hij geniet zelfs al van vakantie op een camping vlakbij huis. Als opbouwwerker zette hij zich enthousiast in voor belangen van buurtbewoners.

Hoe kwam u de BPP op het spoor?

‘Op 24 juli ga ik officieel met pensioen, dan ontvang ik mijn laatste loon. Dan ga je toch eens kijken: wat levert het me nou op? Dat viel enorm tegen. Ik ben vooral geschrokken van het partnerpensioen. Deze uitkering die mijn partner krijgt bij mijn overlijden bedraagt maar 15 procent! (de helpdesk van de BPP gaat dit onderzoeken, red.)

Ik vroeg me af: hoe kan dat? En: is er nog iets aan te doen? Is het niet voor mij, dan voor volgende generaties. Bij pensioenfonds PFZW kwam ik er niet doorheen met mijn vragen. Toen kwam ik een berichtje over de BPP tegen op Facebook.’

Wat motiveerde u om lid te worden?

‘Opkomen voor de belangen van gepensioneerden spreekt mij aan. Er zijn veel regelingen verdwenen de afgelopen jaren, zoals de VUT. Sowieso ben ik altijd lid geweest van de vakbond en dat blijf ik ook. In mijn werk kwam ik op voor belangen van bewoners. Ook zat ik bij de ondernemingsraad.

De komende tijd ga ik mij meer verdiepen in pensioenen en het werk van de BPP. Ik heb wel eens een online bijeenkomst het nieuwe pensioenstelsel bijgewoond, maar ik kon er geen touw aan vastknopen. Na een half uur ben ik afgehaakt.’

Wat vond u boeiend aan uw werk?

‘Ik kom uit het welzijnswerk. Mijn hele werkende leven heb ik mij als opbouw- of buurtwerker ingezet voor belangen van buurtbewoners. Ik vond dat fantastisch om te doen. Hoe zorgen we er met zijn allen voor dat het dorp of de wijk er mooi uit komt te zien? Ik ondersteunde vrijwilligers die hun nek uitsteken om de buurt leefbaar te houden. Denk aan inspraak bij renovaties van woningen, groenbeheer of verkeersveiligheid.

De laatste jaren heb ik mij veel met eenzaamheid bezig gehouden. Ik heb activiteiten opgezet voor ouderen, zoals een koffieochtend of een dienst met bezoekjes door vrijwilligers.’

Ziet u op tegen het afscheid van uw werk?

‘Dat is wel even lastig, ja! Ik heb wel mazzel, het is nu ontzettend mooi weer. Ik heb een caravan achter het huis staan, dus ik sta nu voor een paar dagen op een mooie camping in de buurt. Verder pak ik de nodige sportactiviteiten op overdag. Zo ga ik op biljarten, dat is wel iets voor ouderen! Ook doe ik aan volleybal en tennis. En ik begin weer met walking voetbal. Dat is voetballen zonder hardlopen en hartstikke leuk. Ook ga ik mij nu eens inzetten voor mijn eigen wijk.

En anders val ik maar even in een zwart gat. Daar is niks mis mee. Je mag tegenwoordig vooral niet zeggen: “Wat zal ik nu eens doen?” Gepensioneerden zeggen altijd dat ze tijd tekort komen en zich nooit vervelen, maar daar geloof ik niks van!’

Hoe meer leden, hoe meer invloed

Nieuwe leden geven aan blij te zijn met een belangenvereniging als de BPP. Helaas zijn wij nog niet bij iedereen bekend. Als u weet dat iemand ook pensioen ontvangt vanuit de sector zorg en welzijn, nodig hem of haar dan uit om lid te worden!

Terug naar nieuwsoverzicht