20-11-2022

Behandeling wet toekomst pensioenen gaat verder.

Vier volle dagen wetgevingsoverleg en twee dagen plenair debat in de Tweede kamer bleken niet voldoende om tot stemming over te kunnen gaan over het wetsvoorstel toekomst pensioenen(wtp).

Besloten is dat eerst nog een artikelsgewijze behandeling in 4 werkgroepjes zal plaats hebben, hetgeen zeer ongebruikelijk is, maar naar ons oordeel, gelet op de complexiteit en het grote belang van deze voorstellen wel verstandig is. 

Het resultaat van deze behandeling zal in eerste instantie neerslaan in een schriftelijk verslag op basis waarvan dan weer een mondeling overleg met de minister za plaats hebben.

Eind deze maand komt dan ook het veel genoemde rapport van de commissie parameters uit, waarmee in een later stadium de uitwerking van de wet op het niveau van de pensioenfondsen op evenwichtigheid tussen generaties kan worden gecontroleerd.

Al met al ziet het er naar uit dat pas begin december de eindronde in de Tweede Kamer kan plaats hebben, Of afhandeling in de Eerste Kamer dan nog voor de verkiezingen van Provinciale Staten  kan worden gerealiseerd lijkt allerminst zeker. Terwijl deze verkiezingen wel bepalend zijn voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

Uit de gang van zaken in de afgelopen periode kan worden vastgesteld dat de traagheid van de behandeling van de WTP twee hoofdoorzaken kent.

Begrip en waardering hebben wij voor de inbreng van die Kamerleden die alles uit de kast halen om tot zorgvuldige wetgeving te komen en verbeteringen voorstellen om zowel in de techniek als in de betrokkenheid van alle deelnemers van de pensioenfondsen tegemoet te komen aan wensen die ook bij on leven.

Daarnaast zijn er echter ook partijen die om diverse redenen het wetsontwerp hoe dan ook afwijzen en de discussie onnodig rekken teneinde daarmee uitstel van de behandeling af te dwingen tot na de verkiezingen van mart volgend jaar. En dat zonder dat zij een ander bruikbaar alternatief aandragen. Daarvoor hebben wij veel minder begrip omdat daarmee een situatie dreigt dat het oude stelsel nog lang zal blijven bestaan. En juist dat stelsel heeft meer dan 12 jaren lang aangetoond niet te leveren waarvoor het is bedoeld. Namelijk waardevastheid van de pensioenen.

Vergeet niet dat we juist dit jaar hebben kunnen zien dat, door op basis van tijdelijke wetgeving kon worden vooruitgelopen op het toekomstige stelsel, ons pensioenfonds PFZW heeft kunnen indexeren met 2,7% per 1 oktober, en met 6% per 1 januari a.s.  Binnen de regels van het "oude" stelsel was dit beide keren 0% geweest.

Terug naar nieuwsoverzicht