header afbeelding

Uitvoerder van de pensioenregeling

Uitvoeren van uw pensioenregeling

Het pensioenfonds zorgt voor de uitvoering van de pensioenregeling volgens de regels van de wet.

Omdat nog niet vaststaat welke taken het pensioenfonds in de nieuwe regeling voor haar rekening neemt, beschrijven wij nu de belangrijkste verantwoordelijkheden in het huidige stelsel.

  1. Het premie- en indexatiebeleid

  2. Het beleggingsbeleid

  3. Het communicatiebeleid


Premie- en indexatiebeleid

Het pensioenfonds berekent de premie op basis van een voorzichtig ingeschat rendement en de geldende levensverwachting.

Het indexatiebeleid wordt binnen het keurslijf van de wet- en regelgeving uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat het fonds de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren niet kon waarmaken. De regelgeving schrijft namelijk voor dat de langjarige verplichtingen moeten worden berekend op basis van de risicoloze rente. Die is momenteel niet veel hoger dan 0,6%.

Ondanks goede rendementen kan daardoor toch geen indexatie plaats vinden.

De BPP en het pensioenfondsbestuur zetten zich volop in om hier door een wijziging van de wet- en regelgeving een eind te maken.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds richt zich aan de ene kant op goede beleggingsresultaten. Aan de andere kant zet het fonds in op een portefeuille die bijdraagt aan een leefbare samenleving.

Gelukkig is PFZW op beide terreinen succesvol. Naast het behalen van goede beleggingsresultaten, maakt PFZW grote vorderingen richting een toekomstbestendige beleggingsportefeuille. Met zorg voor het klimaat en door het stellen van sociale eisen aan ondernemingen.

Meer weten de keuzes rond verantwoord beleggen door PFZW? Lees onze toelichting op deze discussie.

Communicatiebeleid

Het goed uitvoeren van uw pensioen is één. Daar op begrijpelijke wijze over communiceren naar alle deelnemers is twee. Dat is belangrijk voor vergroting van het draagvlak voor de pensioenregeling en voor herstel van vertrouwen in het fonds.

De BPP is zich er als geen ander van bewust dat het communiceren over pensioenen niet eenvoudig is. De techniek achter onze regelingen is complex en moeilijk uit te leggen aan de deelnemers. Als BPP doen wij ons uiterste best om de uitvoering van uw pensioen zoveel mogelijk begrijpelijk te maken.