FNV laat gepensioneerden mogelijk in de kou staan?
Bijna ongelooflijk het bericht in de kranten van vandaag waarin de voorzitter van de FNV dreigde met het niet afsluiten van een pensioenakkoord indien ook hun wensen met betrekking tot de AOW iet voldoende worden gehonoreerd. Jammer aldus Busker maar ik zal dat dan wel uitleggen.Wij hebben alle begrip voor de noodzaak om ook aan de AOW wat te doen en een halt toe te roepen aan de veel te snelle en forse aanpassing van de leeftijd waa…
Lees verder
Alle plaatsen bezet op ALV BPP
Wij hebben een mooi programma samengesteld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 23 april bij de Koningshof te Doorn. Dat heeft geresulteerd in een record aantal deelnemers waardoor de capaciteit van de zaal volledig is gebruikt.De thema’s die centraal zullen staan bij de discussies:1. We lichten de activiteiten van het bestuur toe en doen een oproep aan de aanwezigen in het kader van de ledenwerving2. Onze ga…
Lees verder
Uitslag verkiezingen Eerste Kamer
Bij de verkiezing op 20 maart hebben de huidige coalitiepartijen hun meerderheid in de Eerste Kamer verloren. De BPP duidt de gevolgen van deze uitslag voor de pensioenhervormingen. De precieze zetelverdeling voor de Eerste Kamer is op dit moment nog niet bekend, daar moeten de diverse Provinciale Staten nog over beslissen. Nu is de BPP zoals bekend politiek volstrekt onafhankelijk en niet gebonden aan enige maatschappelijke organi…
Lees verder
Acties voor een beter pensioen
Wij betreuren dat bij de acties van de vakbonden eenzijdig de nadruk ligt op de pensioenleeftijd van de AOW. Andere belangrijke zaken als de rekenrente in het nieuwe stelsel, de effecten van het opheffen van de doorsneepremie en andere specifieke pensioenonderwerpen blijven daarmee onderbelicht. De acties van de vakbonden voor een beter pensioen zijn door de treurige gebeurtenissen in Utrecht op maandag 18 maart een beetje op de ac…
Lees verder
Dank voor uw betrokkenheid
De grote betrokkenheid van onze leden stemt het bestuur tevreden. Uw trouw blijkt uit de reacties die wij ontvangen wanneer een nieuwsbrief of het ledenblad Ons Pensioen is verschenen... Ook verheugen wij ons over de inmiddels bijna 250 volgers die wij hebben op Facebook. En bijna wekelijks melden zich personen voor een individueel advies. Ook niet-leden krijgen een reactie, inclusief het verzoek ook lid te worden van onze BPP. Daarn…
Lees verder
Fusie NVOG en KNVG
Ouderenorganisaties werken steeds meer samen en dat geldt in het bijzonder voor de koepels van gepensioneerdenorganisaties. De koepel waarbij de BPP is aangesloten, de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), heeft nu concrete plannen voor een fusie met de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). De fusie zal naar alle waarschijnlijkheid nog voor de zomer definitief worden.Deze ontwik…
Lees verder
Geen deelname gepensioneerdenorganisaties aan vakbondsacties
Maandag 18 maart vinden op diverse plaatsen in het land vakbondsacties plaats voor een beter pensioen. Acties die de gepensioneerdenorganisaties van harte wilden ondersteunen. Maar vandaag is gebleken dat gemaakte afspraken daarover met de FNV door hen werden opgezegd. We zouden slechts welkom zijn op een beperkt aantal plaatsen en daar ook niet zelf het woord mogen voeren. Met name onze wens om bij de onderhandelingen betrokken te w…
Lees verder
Uitdagende visie hersenwetenschapper op pensioencommunicatie
Het is goed dat deskundigen van buiten de pensioensector de spiegel eens aan ons voor houden.Hersenwetenschapper Victor Lamme sprak op uitnodiging van ABP/APG op een bijeenkomst in Amsterdam over pensioencommunicatie en deed daarbij enkele uitspraken die tenminste tot nadenken moeten stemmen. De titel van zijn verhaal: Pensioenorganisaties laat die groeiende berg geld zien!Het zou geen recht doen aan de evenwichtigheid van zijn gedac…
Lees verder
NVOG en KNVG ondersteunen acties FNV CNV en VCP
De koepels van ouderenorganisaties en dus ook de BPP ondersteunen de acties van de 3 vakcentrales voor een beter pensioen op 18 maart.Wij roepen onze leden op deel te nemen aan de verschillende bijeenkomsten gespreid door het land. Een lijst van de plaatsen en tijdstippen waarop de diverse bijeenkomsten plaats hebben vindt u hier.Het is goed dat jong en oud, actieven en gepensioneerden, gezamenlijk optrekken om een doorbraak in het p…
Lees verder
Gepensioneerdenorganisaties starten radiocampagne
De twee gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG zijn op 1 maart een intensieve radiocampagne gestart. In STER-spotjes roepen ze minister Koolmees, de Tweede Kamer en de pensioenonderhandelaars in Den Haag op een einde te maken aan de onzekerheid over de pensioenen en om jongeren en ouderenorganisaties mee uit te nodigden aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel. Lees hier het complete persbericht. Bent u geïnteresseerd…
Lees verder