Logo PFZW belangenvereniging

Actuele nieuwsberichten

No 3 van "Ons Pensioen" het ledenblad van de BPP is uit
Het september no van ons ledenblad is inmiddels verschenen en bevat weer veel interessant nieuws over de pensioendiscussie en de activiteiten van het BPP bestuur. Ook aandacht voor de activiteiten van de Koepel Gepensioneerden. Daarnaast publiceren wij bijna wekelijks over de nieuwste ontwikkelingen via de website. De ontwikkelingen in het pensioendebat gaan vaak sneller dan in een gedrukt blad kan worden meegenomen. Daarom ook heel …
Lees verder
Gaan aangepaste levensverwachtingen kortingen voorkomen?
Afgelopen week publiceerde het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe prognosetafels 2020 voor de levensverwachting. Deze tafels zijn van belang voor de berekening van de verplichtingen van de pensioenfondsen en voor de premieberekening.Deze landelijke cijfers geven aan dat voor een pensioenfonds als PFZW de invloed op de dekkingsgraad ongeveer 2% punt positief zou zijn en het effect op de premie ongeveer -0,4% punt zou zijn. Daarbij …
Lees verder
Koolmees in pensioenbrief aan Tweede kamer
De minister van SZW heeft de Tweede Kamer een verzamelbrief gestuurd met informatie over verschillende pensioenthema’s. We lopen ze hieronder in het kort even langs: De informatie aan deelnemers van een verbeterde premieregeling betreffende de verschillen in uitkomsten bij een vaste en een variabele uitkering wordt aangepast. Dit is van belang voor verzekeraars, maar ook voor pensioenfondsen die de Wet verbe…
Lees verder
Nieuwsbrief met start van ledenwerfcampagne
Voor de geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld voor de nieuwsbrief is het interessant daarvan kennis te nemen.Naast de aankondiging van de juist gestarte ledenwerfcampagne treft u daarin aan onze reactie op de miljoenennota en de belangrijkste speerpunten van de BPP voor de komende weken in het pensioenoverleg.Er is veel werk te doen en wij rekenen op de steun van onze trouwe leden en heten graag nieuwe leden welkom zod…
Lees verder
Onze speerpunten voor het pensioenakkoord
De Miljoenennota besteedt weinig aandacht aan de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Het bevat natuurlijk wel de aankondiging dat de wetgeving daarover het komende jaar naar het parlement zal worden gezonden. Maar we vernemen niets over de belangrijke knelpunten die daarbij nog moeten worden opgelost. Dit zal de komende weken duidelijk moeten worden. BPP-bestuursleden Jaap van der Spek en Cees Michielse zijn drijvende krachte…
Lees verder
Miljoenennota 2021 getekend door onzekerheid
De Miljoennota schetst nog meer dan anders een onzeker beeld wat betreft inhoud en uitkomsten van het beleid voor volgend jaar. Deze onzekerheid komt voort uit de onvoorspelbare ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Die treft immers de economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende werkgelegenheid en inkomens. De koopkrachtplaatjes, zeker ook voor de ouderen, zijn bepaald niet florissant. Ook al zijn tal van ontwikkelingen z…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Mw. Van der Zee
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden? Mevrouw van der Zee zette zich jarenlang in voor zorg- en welzijnsorganisaties. “De gepensioneerden mogen een betere vuist maken.”Nelly van der Zee (76) uit Leiden voelt zich bijna te oud voor deze rubriek! Toch wil ze graag bijdragen met haar verhaal. “Ik heb de oprichting van PGGM nog meegemaakt", vertelt ze. "Ik ben natuurlijk al heel lang pensioenger…
Lees verder
Reactie BPP op miljoenennota 2021
Net als vorige jaren hebben diverse media al weer de hand weten te leggen op de miljoenennota 2021 ruim voordat deze officieel gepubliceerd zal worden. Duidelijk is uit de berichten daarover dat de gehele begroting sterk in het teken staat van de Corona crisis en daarmee een nog meer onzekere uitkomst biedt dan ook in andere jaren al het geval is. Duidelijk is ook dat de inkomenspositie van de gepensioneerden opnieuw minder zal verbe…
Lees verder
Komende weken zomerstilte (voor de storm?)
Ons voornemen is, na de drukke periode die achter ons ligt,  de komende weken (tot half augustus) even pas op de plaats te maken en de accu weer op te laden voor de periode daarna. Natuurlijk volgen wij de berichten op enige afstand over alles wat met pensioen te maken heeft gewoon, en doorbreken wij de websitestilte als daar aanleiding toe is.Achter de schermen gaat de voorbereiding op het spannende najaarsseizoen gewoon door. Wij w…
Lees verder
BPP eist duidelijkheid op korte termijn
Dat er op 14 juli geen duidelijkheid is gekomen over de voor gepensioneerden belangrijkste punten in het pensioendebat is schrijnend en niet acceptabel. Op 3 hoofdpunten eist de BPP duidelijkheid van de overheid, de sociale partners en de pensioenfondsen. Al deze partijen dienen zich uit te spreken over de gewenste uitgangspunten voor de transitie, de mogelijkheden om gedurende de overgangsperiode een aangepast financieel kader toe t…
Lees verder