Doorbraak in pensioendiscussie lijkt nabij
Eindelijk lijkt er een doorbraak aanstaande in de slepende discussie over de noodzakelijke aanpassing van ons pensioenstelsel.Wanneer althans minister Koolmees, de SER en de politiek gevolg geven aan het uitstekende pleidooi over de te hanteren rekenrente dat onlangs voor het eerst verscheen in het Financieel Dagblad van de hand van Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal planbureau (CPB) en thans hoogleraar in Cambridge.De BPP…
Lees verder
Herdruk nummer Ons Pensioen
Veel aandachtige lezers was het al opgevallen. Bij de vervaardiging van het laatste nummer van Ons Pensioen was er het nodige misgegaan. Delen van de tekst waren weggevallen en zelfs enkele pagina's waren voor een ander blad van een zusterorganisatie bestemd. Bij de gecontroleerde drukproeven was alles nog in orde, en wat er precies daarna is fout gegaan ligt vooral in de techniek bij de drukker. De afgelopen week vond daarom van de …
Lees verder
Vul enquête in als uw bijdrage aan pensioendebat
Op 19 november 2018 houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een open debat over pensioenen in aanwezigheid van minister Koolmees. Vul onze enquête in, zo kunnen wij samen een krachtig geluid laten horen!De manifestatie gaat met name over de zogenaamde toetsingscriteria die wij hebben geformuleerd voor een nieuw pensioenstelsel. Als gezamenlijke ouderenorganisaties hebben wij die criteria al op 25 februari 2018 vastgesteld en open…
Lees verder
Hartenkreet directeuren 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen
Recent hebben de directeuren van de 5 grootste Nederlandse pensioenfondsen een oproep gedaan aan de onderhandelaars over een nieuw pensioenakkoord om nu eindelijk eens tot besluiten te komen. Een oproep die zich daarmee ook richt op het Kabinet.In de oproep wordt niet alleen aandacht besteed aan de noodzaak van besluitvorming, maar wordt ook duidelijk welke van de bestaande knelpunten waarom moeten worden opgelost.De tekst van de opr…
Lees verder
Miljoenennota en de koopkrachtplaatjes
Volgens de koopkrachtplaatjes in de miljoenennota gaan ook de ouderen er in 2019 enigszins in koopkracht op vooruit, zij het in mindere mate dan de actieven. Reden tot tevredenheid? Neen zeker niet. Aan de in de afgelopen jaren opgelopen koopkrachtverliezen wordt niets gedaan. Nog steeds worden (gelukkig maar) de pensioenfondsen steeds rijker maar worden diezelfde fondsen door idiote rekenregels gedwongen zich arm te rekenen en index…
Lees verder
Uitnodiging debatmanifestatie met minister Koolmees
Als BPP-lid kunt u op 19 november in gesprek met minister Koolmees. Deze debatmanifestatie biedt een uitgelezen kans om uw mening te laten horen! De toelating is beperkt, wij raden u aan zich snel aan te melden. De organisaties van gepensioneerden en ouderen in Nederland nodigen u van harte uit deel te nemen aan de debatmanifestatie met minister Koolmees op 19 november a.s., in de Jaarbeurs Utrecht vanaf 12:30. Programm…
Lees verder
Doe mee: werf één lid!
Onze vereniging is getalsmatig (te) klein. Dat moet gelet op het grote aantal gepensioneerden bij PFZW beter kunnen. Help ons (en uzelf) en ga de uitdaging aan: werf slechts één lid in uw eigen omgeving!Iedereen met een pensioen van PFZW, maar ook diegenen die de komende jaren met pensioen zullen gaan, is van harte welkom. Lid worden kan voor niet meer dan € 11,-- per jaar.Onze wervingstipsOm u te ondersteunen heeft het bestuu…
Lees verder
Discussie over nabestaandenpensioen
In de zomer werd vanuit de politiek onder aanvoering van het CDA en CU de discussie aangezwengeld over het nabestaandenpensioen. Dit nabestaandenpensioen is zowel door de politiek in de basisvoorziening als door sociale partners in de pensioenregeling de laatste jaren sterk versoberd. En bovendien op verschillende manieren vorm gegeven. Daardoor bestaat er veel onduidelijkheid en is de uitkomst van die regelingen in vele gevallen erg…
Lees verder
Cijfers 2e kwartaal pensioenfonds pfzw zijn bekend
De resultaten van het 2e kwartaal 2018 van het pensioenfonds PFZW zijn bekend. Interessant om er kennis van te nemen. Een alhoewel de resultaten over het eerste half jaar opnieuw positief zijn is het nog steeds onzeker of kortingen in 2021 achterwege kunnen blijven. De dekkingsgraad eind 2020 moet dan tenminste 104,3% zijn.Eens te meer is duidelijk dat de wijze waarop thans de verplichtingen moeten worden berekend onjuist is volgens …
Lees verder
Beleggingen PFZW in teerzandolie
De laatste tijd zijn er door diverse BPP leden vragen gesteld over de beleggingen van PFZW in teerzandolie. Het standpunt dat door de BPP in de Pensioenraad van PFZW mede is onderschreven treft u hier aan.
Lees verder