Logo PFZW belangenvereniging

Actuele nieuwsberichten

BPP: viertal speerpunten voor nader overleg.
Nu ook de achterban van de FNV in meerderheid heeft ingestemd met het pensioenakkoord kan de verdere behandeling daarvan starten.Een eerste debat in de Tweede Kamer zal op dinsdag 14 juli plaats hebben en zal het startpunt zijn voor het daarop volgende wetgevingstraject. Voor een deel parallel daaraan kunnen de sociale partners en pensioenfondsen met de concrete invulling en de technische voorbereidingen van start gaan. Veel werk moe…
Lees verder
koepel Gepensioneerden over Pensioenakkoord
Zaterdag 4 juli zal naar verwachting ook het ledenparlement van de FNV een besluit nemen over het pensioenakkoord. Wij als BPP hopen en vertrouwen op een instemming met het hoofdlijnen akkoord, want het alternatief lijkt voortzetting van het bestaande stelsel en dat is toch voor niemand aanvaardbaar? Nog langer geen indexatie en dreiging van kortingen is daarvan immers het onontkoombare gevolg.Dat alles betekent overigens niet dat de…
Lees verder
Koolmees publiceert teksten pensioenakkoord
Onder druk van diverse partijen heeft minister Koolmees vandaag met een brief aan de Tweede Kamer alle documenten met betrekking tot het pensioenakkoord vrij gegeven. Oorspronkelijk wilde hij dit pas doen na afronding van de ledenraadpleging bij sociale partners. Wij hebben steeds onze bezwaren tegen deze onnodige geheimzinnigheid gehad, maar konden anderzijds wel uit de voeten met de samenvattingen.Dat blijkt ook na een eerste bestu…
Lees verder
Uw vragen over het akkoord
Veel leden reageren op onze publicaties over het pensioenakkoord met vragen en opmerkingen. Daar zij wij blij mee! In dit bericht belichten wij de meest voorkomende vragen.1. Moet het concept pensioenakkoord niet ter beoordeling aan de leden worden voorgelegd? Gelet op de beperkingen waarmee wij te maken hebben vanwege de coronacrisis, is dit alleen al op praktische gronden niet mogelijk. Bovendien ku…
Lees verder
Besluitvorming pensioenakkoord uitgesteld
Afgelopen vrijdag heeft de FNV de besluitvorming rond het pensioenakkoord uitgesteld. Dat is enerzijds begrijpelijk, anderzijds toch vooral teleurstellend.Begrijpelijk, omdat ook wij hebben geconstateerd dat er slechts een gebrekkige mate van openheid is geboden. Een aantal berekeningen die klaar waren, waren niet verstrekt. Dat is overigens nu wel het geval. Maar veel helderheid geven die berekeningen niet, zoals wij reeds hadden aa…
Lees verder
Onze reactie aan de minister
De Koepel Gepensioneerden heeft een voorlopige beoordeling op het principe akkoord per brief naar de minister gestuurd. Als BPP bestuur kunnen wij ons vinden in deze reactie.De brief van de Koepel Gepensioneerden bevat een aantal punten die voor ons belangrijk zijn, maar die nog duidelijker moeten worden bij publicatie van de details. Over een groot aantal zaken moet later nog besluiten worden genomen. Voor een deel gebeurt dit …
Lees verder
Onze invloed via Koepel Gepensioneerden
Kent u Koepel Gepensioneerden al? Deze grootste non-profit organisatie verenigt nu alle ouderenbelangenverenigingen, waaronder de BPP. Onze vice-voorzitter Jaap van der Spek is mede-voorzitter van de Koepel Gepensioneerden. Jaap is intensief betrokken bij de ‘overlegtafels’ die onderhandelen met minister Koolmees over het pensioenakkoord. Wilt u extra goed op de hoogte blijven, dan raden wij aan u te abonneren op de nieuwsbriev…
Lees verder
Corona en pensioen
Ondanks de beperkende maatregelen om de coronacrisis te bestrijden, kon het bestuur tal van lopende zaken gelukkig wel behandelen dankzij de moderne communicatiemogelijkheden. Frequent gebruik van e-mail, videovergaderen en de gewone telefoon bleken eens temeer van belang. Dat geldt zowel voor onze interne processen als voor het overleg met de Koepel Gepensioneerden. Ook het noodzakelijk overleg over de pensioenonderhandelingen en he…
Lees verder
Vandaag belangrijke dag in pensioendebat
Afgelopen dagen heeft de Koepel Gepensioneerden middels een brief gereageerd op de voorstellen tot wijziging van ons pensioenstelsel.Een aantal van voor ons essentiële voorwaarden is nog niet of niet goed ingevuld:1. Indexatie moet naast het voorkomen van onnodige kortingen vanaf 2022 mogelijk te zijn als ware het nieuwe stelsel al ingevoerd.2. Bij de verder uitwerking dienen de gepensioneerdenorganisaties ten volle betrokken te wor…
Lees verder
Meld u aan voor snelle berichten
Met onze BPP website spelen wij in op de laatste ontwikkelingen. Wilt u snel op de hoogte zijn van ons nieuws? Als u wilt, geven wij u een seintje.Snel op de hoogteMet enige regelmaat plaatsen we nieuwe berichten op onze website. Vaak lichten we een actueel bericht op de homepage uit onder Nieuws, maar we kunnen ook aanpassingen doen op andere pagina's die voor u interessant kunnen zijn. Voor die gevallen is er een mogelijkheid dat…
Lees verder