Logo PFZW belangenvereniging

Actuele nieuwsberichten

Meld u aan voor snelle berichten
Met onze BPP website spelen wij in op de laatste ontwikkelingen. Wilt u snel op de hoogte zijn van ons nieuws? Als u wilt, geven wij u een seintje.Snel op de hoogteMet enige regelmaat plaatsen we nieuwe berichten op onze website. Vaak lichten we een actueel bericht op de homepage uit onder Nieuws, maar we kunnen ook aanpassingen doen op andere pagina's die voor u interessant kunnen zijn. Voor die gevallen is er een mogelijkheid dat…
Lees verder
Tussentijdse beoordeling pensioenakkoord
Voor het bestuur van de BPP is het samen met het bestuur van de Koepel Gepensioneerden alle hens aan dek om tot een eerlijke beoordeling van het pensioenakkoord te komen. Laten we voorop stellen dat we dit uiteindelijk pas goed kunnen doen wanneer eind deze week de brief van minister Koolmees naar de Tweede Kamer over de gedetailleerde invulling van dat akkoord bekend zal zijn. Daaraan voorafgaand zullen we nog een uitvoerig gesprek …
Lees verder
Pensioenonderhandelingen nog steeds niet rond
De laatste loodjes wegen het zwaarst. Dat gaat zeker op voor onderhandelingen waar complexe zaken aan de orde zijn en de moeilijkste punten tot het eind worden bewaard. Voor een deel is dat wel logisch want uiteindelijk gaat het bij de beoordeling van het resultaat om de uitkomst van de plus- en minpunten voor ieder van de betrokken partijen. Dan is bijna altijd een eindronde nodig waarbij de compromissen worden gesloten en de vraag …
Lees verder
Spannende eindfase pensioenakkoord
Ook eind mei is er na een voorlopig laatste bijeenkomst van de stuurgroep nog geen eindresultaat bereikt in de onderhandelingen over het toekomstige pensioenstelsel. Wel zijn de contouren van een mogelijk eindresultaat bekend. Komende weken vindt nog een nieuwe bijeenkomst van de stuurgroep met het platform van de ouderen plaats. In die bijeenkomst zal ons duidelijk worden welke knopen nog moeten worden doorgehakt en in welke mate wi…
Lees verder
Kans op vertraging pensioenakkoord
Al vaker hebben de gezamenlijke ouderenorganisaties hun zorg uitgesproken over de voortgang van de onderhandelingen over het pensioenakkoord. Tot nu toe steeds met een reactie vanuit onderhandelende partijen dat er nog veel moet gebeuren, maar besluitvorming voor eind juni haalbaar is. Ons oordeel over de plannen kan echter niet eerder worden gegeven dan nadat wij volledig zicht hebben op de effecten van de plannen en het tijdpad voo…
Lees verder
Pensioenakkoord ja of nee, het wordt spannend
De onderhandelingen over het pensioenakkoord zijn in een stroomversnelling gekomen. Alle betrokkenen lijken er zich van bewust dat het nu echt noodzakelijk is voor de zomer spijkers met koppen te slaan. Maar alhoewel de hoofdlijnen zich wel aftekenen, wij publiceerden eerder daarover, moeten belangrijke punten nog tot een oplossing worden gebracht. Vanwege de gekozen marsroute om pas na een principe akkoord over het geheel naar buite…
Lees verder
Pagina's pensioendebat geheel vernieuwd.
Onze pagina met nieuws over het pensioendebat en achtergronden daarbij zijn geheel vernieuwd.Ook in de komende weken en maanden zullen wij steeds de laatst bekende stand van zaken in de onderhandelingen weergeven zodra die bekend wordenVoor vragen en opmerkingen inclusief suggesties voor verdere uitwerking zien wij graag tegemoet. Doe dat dan bij voorkeur via de website.https://www.pfzw-belangenvereniging.nl/contact-1/contact
Lees verder
Een beroerd kwartaal voor pensioenfondsen
Een beroerd kwartaal, maar we kijken ver vooruit. Onder deze titel geeft Peter Borgdorff vanuit PFZW zijn commentaar op de uitkomsten voor het pensioenfonds PFZW van het afgelopen kwartaal. Een analyse waarin wij ons goed kunnen vinden en die u hier aantreft.Eens te meer wordt naar de mening van de BPP nu bewezen hoe belangrijk zaken als solidariteit, collectiviteit en lange termijn visie zijn als de basis van ons pensioenstelsel.Een…
Lees verder
Vernieuwde rubriek veel gestelde vragen
De afgelopen tijd hebben wij onze rubriek veel gestelde vragen sterk verbeterd en uitgebreid. Helemaal afgerond is dat nog niet, maar gelet op de actualiteit rondom vragen die betrekking hebben op het onderwerp Corona en pensioen hebben wij zojuist de vernieuwde pagina live gezet.Met betrekking tot het thema nabestaandenpensioen hebben wij de werkzaamheden nog niet kunnen afronden. Dat heeft te maken met de complexiteit van dit onder…
Lees verder
April nieuwsbrief: aanpassingen in coronatijd
Onze april nieuwsbrief is verschenen. Wij wensen u sterkte en praten u bij over de aanpassingen in deze bijzondere tijden. Over de opschorting van onze ALV. En met tips om thuis op de hoogte te blijven en te genieten van gratis cultuuraanbod. Leest u vooral ook het interview met een van onze nieuwe leden: 'De coronacrisis zorgt ook voor inventiviteit en creativiteit!'Neemt u dus een kijkje in uw mailbox. Ontvangt u de nieuwsbrief…
Lees verder