Pensioendebat nu afronden

Al meer dan 8 jaren wordt er druk gesproken over een wijziging van ons pensioenstelsel.

De BPP onderschrijft de noodzaak van dit debat waarbij een verandering van de rekenrente voor de vaststelling van de verplichtingen centraal staat alsmede het uitgangspunt dat die rekenrente ook moet worden gehanteerd voor de berekening van de verplichtingen.

In de  artikelen onder dit kopje pensioendebat treft u zowel onze opvattingen als de mening van andere deelnemers aan het debat aan. Dit omdat de argumenten voor en tegen verandering pas goed kunnen worden gewogen als onze leden zo breed mogelijk ge├»nformeerd zijn. De publicaties van anderen treft u aan onder het kopje achtergrondartikelen.

De BPP is van mening dat er lang genoeg gediscussieerd is en dat nu spijkers met koppen moeten worden geslagen. De bereidheid van diverse spelers in het debat om zinvolle compromissen te sluiten moet er mede toe bijdragen dat onnodige kortingen die anders dreigen worden voorkomen.