Stelselherziening standpunten BPP

De BPP heeft de discussie over de gewenste wijzigingen in het pensioenstelsel steeds actief gevolgd en er via de website, ons eigen blad Ons Pensioen, de nieuwsbrieven en bespreking tijdens de Algemene Ledenvergadering, daarover met de leden gecommuniceerd.

Niet altijd eenvoudig want het is een ingewikkelde materie, maar we hebben oprecht geprobeerd, los van allerhande technische details zo goed mogelijk duidelijk te maken voor welke beslissingen we staan en waarom.

De opvattingen van de BPP brengen wij in bij de pensioencommissie van de gezamenlijke ouderenorganisaties, waarin de NVOG waarbij wij zijn aangesloten een grote rol speelt.

Daarnaast vragen wij in de Pensioenraad van PFZW voortdurend aandacht voor dit belang. Wij zijn dan ook erg gelukkig dat PFZW samen met de andere 4 grote fondsen, net als wij publiekelijk oproept de onderhandelingen voort te zetten en tot besluiten te komen.

Een beschrijving van de stand van zaken in de onderhandelingen met een waardeoordeel daarover van de BPP, maar ook een visie op welke basis de onderhandelingen moeten worden heropend treft u aan in onze publicatie weg uit de impasse die u hier kunt opvragen.

Wij nodigen onze leden, en andere betrokkenen, van harte uit te reageren op onze publicaties.

Stel uw vragen als zaken ondanks onze inzet het eenvoudig weer te geven, toch niet duidelijk genoeg zijn

Maak uw opmerkingen over ons beleid wanneer u het er niet mee eens bent maar graag ook wanneer u dit beleid ondersteunt

En heeft u aanvullende suggesties of vragen meldt u die dan ook.

Reacties graag naar contact@pfzw-belangenvereniging.nl