toelichtingen om misverstanden weg te nemen

Uit reacties op de website en onze publicaties op Facebook blijkt dat bij velen nog onduidelijkheden bestaan over onderdelen in de pensioendiscussie. Dat is begrijpelijk want de materie is complex. Dat is al zo wanneer je de discussie op onderdelen voert, maar zeker wanneer in de discussie alles aan elkaar wordt gekoppeld om tot een totaal oplossing te komen. OP veel voorkomende misverstanden proberen wij te reageren en daarmee duidelijk te maken wat er echt aan de orde is.

Misverstanden:

Overheid doet greep in pensioenkas of bereid dit voor. 
Krijg ik mijn betaalde premies wel terug
Ons pensioenstelsel door Rob de Brouwer (KBO Brabant)