Logo PFZW belangenvereniging

Actuele nieuwsberichten

Korting pensioen voor 2021 voorkomen
Teneinde zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan de deelnemers hebben in ieder geval de grote pensioenfondsen op 4 januari hun dekkingsgraden zoals zij die verwachten per 31 december gepubliceerd. Dit zijn weliswaar voorlopige cijfers die nog enigszins door na-ijlende waarderingen van sommige beleggingen kunnen veranderen de komende weken, maar de praktijk wijst uit dat de effecten daarvan in de regel marginaal zijn.Toch is ABP, …
Lees verder
De beste wensen voor het jaar 2021
Nog juist voor het einde van 2020 is het laatste nummer van dit jaar van ons blad "Ons Pensioen" verschenen, Veel nieuws, dat echter voor een deel al weer enigszins verouderd is, maar samen met de meest recente nieuwsberichten op deze site toch een helder beeld van de stand van zaken in de pensioendiscussie geeft.Wij sluiten een veelbewogen jaar af waarbij velen direct of indirect te maken hebben gehad met de gevolgen van de corona c…
Lees verder
Nadere analyse pensioenplannen Kabinet.
Er komen veel reacties los op de Kabinetsplannen en de BPP wil daarbij niet achter blijven. Wilt u kennisnemen van de teksten van de voorstellen dan kunt u het best de memorie van toelichting lezen.In eerste aanleg hebben wij vooral gestudeerd op de plannen hoe uiteindelijk in 2026 de omzetting van de bestaande aanspraken naar een persoonlijk aandeel in het vermogen van het fonds wordt voorgesteld. En die concrete voorstellen behoeve…
Lees verder
Internet consultatie pensioenwet gestart. Dreiging juridische acties groot.
Sinds enige dagen is op de website van het ministerie van SZW het wetsontwerp betreffende de wijziging van de pensioenwetgeving gepubliceerd en is iedereen in de gelegenheid daarop te reageren. Wilt u die discussie volgen dan is de betreffende pagina op de website van SZW daarvoor het meest geschikt.Natuurlijk zullen we ook op onze eigen website melding maken van onze reactie als BPP als daartoe aanleiding is via de nieuwsberichten o…
Lees verder
BPP teleurgesteld en verbolgen over voorstellen Koolmees
Pensioenakkoord: niet indexatie maar kortingen dichterbij Het wordt eerst zeker minder en daarna minder zeker Het wordt eerst zeker minder en daarna minder zeker. Kortingen blijven waarschijnlijk, verhogingen zijn voor de meeste Nederlanders tot 2026 onhaalbaar. lees verder....
Lees verder
Dekkingsgraden PFZW en ABP eind november
Per eind november is de dekkingsgraad van PFZW net iets boven de kortingsgrens van 90% uitgekomen op 91%. Een stijging van 3,6% als gevolg van gestegen beurskoersen en een lichte stijging van de rente. De dekkingsgraad van ABP, kwam nog net iets hoger uit op 91,5% een stijging van 3,5% ten opzichte van de maand ervoor.De dekkingsgraden van enkele andere grote fondsen PMT 94,3 en PME 96,3 bleken zich ook positief ontwikkeld te hebben…
Lees verder
Zijn pensioenfondsen te prudent?
Onlangs procedeerde onder meer de KBO-Brabant tegen de Staat om de geldigheid van de pensioenwet en -regelgeving ten opzichte van de Europese regelingen aan te vechten. De vele vragen die wij van leden daarop kregen beantwoorden wij in een uitgebreide notitie daarover. Naast de opvattingen van de BPP, waarmee wij afsluiten, geven wij eerst een korte samenvatting van de stelling van de eisers alsmede de hoofdpunten van de reactie van …
Lees verder
Stand van zaken pensioenakkoord
Het overleg over de uitwerking van de pensionplannen, en misschien nog wel belangrijker wat gebeurt er de komende jaren tijdens de overgangsperiode, nadert zijn eindronde.In de meest recente nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden treft u een actueel overzicht aan.
Lees verder
De BPP nieuwsbrief is uit!
Vorige week is er weer veel gedebatteerd en onderhandeld over de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Tijd dus voor een nieuwsbrief om inzicht te geven in dat debat en prangende vragen te beantwoorden. Verder maakt u kennis met ons bestuurslid Rob van Vredendaal. En leest u hoe Margreet Haan erin slaagde nieuwe leden te werven in het kader van onze ledenwerfactie. Check uw mailbox of bekijk de nieuwsbrief hier digitaal.
Lees verder
Onze inbreng in de Tweede Kamer
Begin november plande de Tweede Kamer een hoorzitting waarbij vele deskundigen een oordeel konden geven over het pensioenakkoord. Ook onze vicevoorzitter Jaap van der Spek zou daar bij zijn in zijn hoedanigheid als medevoorzitter van de Koepel Gepensioneerden. Helaas moest de bijeenkomst van 3 november vanwege een plenair debat over corona worden uitgesteld naar 17 november. Ook de Koepel Gepensioneerden zal dan gehoord worden. Door …
Lees verder