Ledenvergadering BPP besluit tot campagne ledenwerving
Met de introductie van een nieuwe folder ten behoeve van de ledenwerving heeft de algemene ledenvergadering van de BPP op 18 april besloten tot een grote ledenwerfcampagne. De belangenbehartiging op het gebied van onze pensioenen  op basis van de kracht van argumentenis bij de BPP dik in orde, zo…
Lees verder
Actualiteiten pensioendossier maart 2018
De afgelopen weken is er op het terrein van de pensioenen weer veel gesproken in de politiek. Maar net als in de SER is de voortgang van de besluitvorming het best te vergelijken met het tempo van een gletsjer en dus nauwelijks waarneembaar. Toch doen wij in bijgaand artikel redelijk uitvoerig verslag met daarin ook een verwijzing naar een aantal interessante documenten en artikelen.
Lees verder
De rol van de vakbeweging
Vandaag lazen wij in PensioenPro een interessante column van Jan Tamerus, actuaris bij PGGM, die ons uit het hart gegrepen is. Bent u geinteresseerd in de actuele pensioenontwikkelingen, lees zijn column dan hier.
Lees verder
Nieuw bestuurslid
In ons bestuur is plaats voor een nieuw bestuurslid. Wij gaan graag in gesprek met iemand die over pensioenkennis beschikt en die het leuk vindt in ons bestuur haar of zijn steentje bij te dragen. De kandidaatstelling staat open tot 14 dagen na onze ALV op 18 april. Interesse? Neem svp contact me…
Lees verder
Ons Pensioen februari 2018 is uit
Het nieuwste nummer van Ons Pensioen met daarin veel informatie over actuele pensioenonderwerpen en de uitnodiging voor de ALV van de BPP is verschenen. Wilt u digitaal kennis nemen van de inhoud maak dan gebruik van deze link.
Lees verder
Welkom op ALV 2018
Van harte nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Bestuur en leden ontmoeten elkaar op deze jaarlijkse vergadering die plaats vindt op 18 april 2018. Wij hebben opnieuw gekozen voor de prettige en praktische locatie De Koningshof in Doorn. Op de agenda staan: speerpunten voor…
Lees verder
U kunt zich nu aanmelden
De inschrijving is geopend! U kunt zich snel en eenvoudig aanmelden voor de ALV middels ons online aanmeldformulier. Onze locatie De Koningshof biedt plek voor maximaal tachtig bezoekers. Meld u vandaag nog aan, zodat u verzekerd bent van een plek. U zult dan tijdig de stukken ontvangen zoals de …
Lees verder
Terug naar de kern
Al meer dan zeven jaren wordt er gestudeerd op wijzigingen in ons pensioenstelsel. Nog steeds heeft dat niet tot besluiten geleid. Een van de oorzaken daarvan is de ingewikkeldheid van ons pensioensysteem. Daarbij zijn er diverse invalshoeken mogelijk van waaruit je naar deze problematiek kunt ki…
Lees verder
Gepensioneerden actief op Facebook
De belangstelling voor onze Facebook activiteiten groeit!Help om onze bekendheid te vergroten, door de BPP Facebook pagina met uw netwerk te delen. U gebruikt daarvoor de knop 'invite friends'. Ingewikkeld? Door te klikken op deze uitleg met handige plaatjes laten wij zien hoe u dit eenvoudig kun…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Johan Weener
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden?Dhr. Weener (65) uit Den Haag vertelt: ‘Een belangenvereniging in deze tijd van wel of niet indexeren vind ik zinvol.’ ‘Ik heb precies tot het einde gewerkt. Het behalen van de AOW-leeftijd, nu 65 jaar en 9 maanden, luidde …
Lees verder

Voorzitter
Liesbeth Schaap
E-mail: liesb.schaap@gmail.com

Vice-voorzitter
Jaap van der Spek
E-mail: jaapvdspek@planet.nl

Secretaris
Cees Michielse
E-mail: contact@pfzw-belangenvereniging.nl

Penningmeester
Jaap Dijkstra
Tel.: 071 5215 246 / 06 2181 16 53
E-mail: jaapdijkstra.bpp@gmail.com

Ledenadministratie
Jan van Pijkeren
E-mail: ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl
Tel.: 06 30689873
Voor adreswijzigingen en opzeggingen

Redactie tijdschrift "Ons Pensioen"
Hoofd- en eindredacteur
Roelof Jan Mulder
Tel.: 06 538 422 10
E-mail redactie: roelof.j.mulder@planet.nl