Logo PFZW belangenvereniging

Actuele nieuwsberichten

Stand van zaken pensioenakkoord
Het overleg over de uitwerking van de pensionplannen, en misschien nog wel belangrijker wat gebeurt er de komende jaren tijdens de overgangsperiode, nadert zijn eindronde.In de meest recente nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden treft u een actueel overzicht aan.
Lees verder
De BPP nieuwsbrief is uit!
Vorige week is er weer veel gedebatteerd en onderhandeld over de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Tijd dus voor een nieuwsbrief om inzicht te geven in dat debat en prangende vragen te beantwoorden. Verder maakt u kennis met ons bestuurslid Rob van Vredendaal. En leest u hoe Margreet Haan erin slaagde nieuwe leden te werven in het kader van onze ledenwerfactie. Check uw mailbox of bekijk de nieuwsbrief hier digitaal.
Lees verder
Onze inbreng in de Tweede Kamer
Begin november plande de Tweede Kamer een hoorzitting waarbij vele deskundigen een oordeel konden geven over het pensioenakkoord. Ook onze vicevoorzitter Jaap van der Spek zou daar bij zijn in zijn hoedanigheid als medevoorzitter van de Koepel Gepensioneerden. Helaas moest de bijeenkomst van 3 november vanwege een plenair debat over corona worden uitgesteld naar 17 november. Ook de Koepel Gepensioneerden zal dan gehoord worden. Door …
Lees verder
Voorzichtig positief én kritisch
Als BPP staan wij in principe positief ten opzichte van de plannen voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar dan wensen wij als ouderenorganisaties ook direct betrokken te worden bij de oplossing van een aantal knelpunten. Dit standpunt hebben wij via de Koepel Gepensioneerden aan alle partijen laten weten.We hebben zelfs begrip getoond voor het gegeven dat het nog tot 2026 duurt alvorens eerst de wetgeving en daarna de uitwerking per fo…
Lees verder
Welkom nieuw bestuurslid: Rob van Vredendaal
Een nieuw gezicht in het bestuur! Rob versterkt al enige tijd onze gelederen. “Ik begin steeds meer mijn draai te vinden in het bestuur.” Rob (64) woont in Houten, noemt zich een boekenverslinder en een doener. Vanaf oktober vorig jaar zet hij zich in voor het bestuur van BPP. Zoals gebruikelijk eerst als aspirant-lid, inmiddels als volwaardig bestuurder. Hoe kijkt hij als nieuweling aan tegen de BPP-cultuur, wat wil hij bijdrage…
Lees verder
Margreet Haan werft nieuwe leden
Margreet Haan krijgt van ons de beloofde cadeaubon in het kader van onze ledenwerfactie! Lees hoe het haar lukte twee nieuwe leden te werven voor onze Belangenvereniging.Margreet Haan vertelt: “Wij vierden onlangs vakantie met vrienden op Terschelling. Op afstand natuurlijk en in verschillende onderkomens. Tijdens een wandeling door de duinen spraken we over ons leven als gepensioneerden, over het verleden en de problemen in pensi…
Lees verder
Houd ons up-to-date!
Veel van onze leden kunnen wij helaas niet meer bereiken, omdat hun (e-mail)adres is veranderd. Zo geeft u uw wijzigingen aan ons door...Verandert er iets aan uw e-mail of woonadres? Het pensioenfonds mag om privacy-redenen geen mutaties doorgeven aan de BPP. Neem in voorkomende gevallen dus altijd contact met ons op. Voor adreswijzigingen kunt u terecht bij onze Ledenadministratie via ledenadministratie@pfzw-belangenvereniging.nl,…
Lees verder
Wat u altijd al wilde weten
Wij beantwoorden graag veel voorkomende vragen van leden op onze website. Bijvoorbeeld deze: waarom stellen pensioenfondsen zich niet harder op?Waarom is de wijziging van ons huidige pensioenstelsel noodzakelijk?De afgelopen jaren hebben wij in al onze publicaties stil gestaan bij de noodzaak om tot wijziging van het huidige stelsel te komen. Wij zetten de belangrijkste zaken nog eens voor u op een rijtje.1. Doordat we de verplic…
Lees verder
Bespreking 3 november uitgesteld
De geplande bijeenkomst van 3 november voor het ronde tafelgesprek over het pensioenakkoord is door de Tweede kamer uitgesteld in verband met een extra debat dat kennelijk wordt voorbereid over de coronacrisis. Omdat Jaap van der Spek namens de Koepel Gepensioneerden stond ingepland voor de avond van 3 november, berichten wij u over het uitstel.Later wordt bekeken wanneer de uitgestelde bijeenkomst alsnog gaat plaats hebben. De gepla…
Lees verder
2, 3 en 4 november debatten over pensioenen
De eerste week van november staat er weer heel veel op de agenda als het gaat om de discussie over het pensioenstelsel.Maandag 2 november vindt een belangrijk overleg plaats waar alle betrokken partijen met elkaar overleggen over de brief van 28 september van minister Koolmees over het beleid met betrekking tot dreigende kortingen en een geleidelijke overgang naar het nieuwe systeem. Dat overleg is niet openbaar, maar de punten waaro…
Lees verder