Logo PFZW belangenvereniging

Actuele nieuwsberichten

Nieuwsbrief met start van ledenwerfcampagne
Voor de geïnteresseerden die zich nog niet hebben aangemeld voor de nieuwsbrief is het interessant daarvan kennis te nemen.Naast de aankondiging van de juist gestarte ledenwerfcampagne treft u daarin aan onze reactie op de miljoenennota en de belangrijkste speerpunten van de BPP voor de komende weken in het pensioenoverleg.Er is veel werk te doen en wij rekenen op de steun van onze trouwe leden en heten graag nieuwe leden welkom zod…
Lees verder
Onze speerpunten voor het pensioenakkoord
De Miljoenennota besteedt weinig aandacht aan de verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Het bevat natuurlijk wel de aankondiging dat de wetgeving daarover het komende jaar naar het parlement zal worden gezonden. Maar we vernemen niets over de belangrijke knelpunten die daarbij nog moeten worden opgelost. Dit zal de komende weken duidelijk moeten worden. BPP-bestuursleden Jaap van der Spek en Cees Michielse zijn drijvende krachte…
Lees verder
Miljoenennota 2021 getekend door onzekerheid
De Miljoennota schetst nog meer dan anders een onzeker beeld wat betreft inhoud en uitkomsten van het beleid voor volgend jaar. Deze onzekerheid komt voort uit de onvoorspelbare ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Die treft immers de economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende werkgelegenheid en inkomens. De koopkrachtplaatjes, zeker ook voor de ouderen, zijn bepaald niet florissant. Ook al zijn tal van ontwikkelingen z…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Mw. Van der Zee
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden? Mevrouw van der Zee zette zich jarenlang in voor zorg- en welzijnsorganisaties. “De gepensioneerden mogen een betere vuist maken.”Nelly van der Zee (76) uit Leiden voelt zich bijna te oud voor deze rubriek! Toch wil ze graag bijdragen met haar verhaal. “Ik heb de oprichting van PGGM nog meegemaakt", vertelt ze. "Ik ben natuurlijk al heel lang pensioenger…
Lees verder
Reactie BPP op miljoenennota 2021
Net als vorige jaren hebben diverse media al weer de hand weten te leggen op de miljoenennota 2021 ruim voordat deze officieel gepubliceerd zal worden. Duidelijk is uit de berichten daarover dat de gehele begroting sterk in het teken staat van de Corona crisis en daarmee een nog meer onzekere uitkomst biedt dan ook in andere jaren al het geval is. Duidelijk is ook dat de inkomenspositie van de gepensioneerden opnieuw minder zal verbe…
Lees verder
Komende weken zomerstilte (voor de storm?)
Ons voornemen is, na de drukke periode die achter ons ligt,  de komende weken (tot half augustus) even pas op de plaats te maken en de accu weer op te laden voor de periode daarna. Natuurlijk volgen wij de berichten op enige afstand over alles wat met pensioen te maken heeft gewoon, en doorbreken wij de websitestilte als daar aanleiding toe is.Achter de schermen gaat de voorbereiding op het spannende najaarsseizoen gewoon door. Wij w…
Lees verder
BPP eist duidelijkheid op korte termijn
Dat er op 14 juli geen duidelijkheid is gekomen over de voor gepensioneerden belangrijkste punten in het pensioendebat is schrijnend en niet acceptabel. Op 3 hoofdpunten eist de BPP duidelijkheid van de overheid, de sociale partners en de pensioenfondsen. Al deze partijen dienen zich uit te spreken over de gewenste uitgangspunten voor de transitie, de mogelijkheden om gedurende de overgangsperiode een aangepast financieel kader toe t…
Lees verder
Grote teleurstelling over kwaliteit pensioendebat
Grote teleurstelling overheerst over de uitkomst van het pensioendebat dat dinsdag 14 juli heeft plaats gehad in de Tweede Kamer.Dat is zowel de opvatting van onze vice voorzitter Jaap van der Spek die tevens co-voorzitter van de Koepel Gepensioneerden is als van Cees Michielse, de secretaris van de BPP. Zij hebben beiden het debat op de voet gevolgd.Later in de week zullen wij na nadere analyse van de uitkomsten van het debat onze s…
Lees verder
Zegt Koolmees ja op onze eisen?
Vandaag (14 juli)  zal in het debat in de Tweede Kamer blijken welke partijen de gerechtvaardigde eisen van de gepensioneerdenorganisaties ondersteunen voor meer invloed en het voorkomen van kortingen gecombineerd met reële mogelijkheden tot indexatie gedurende de overgangsperiode van 6 jaren. Doet Koolmees op deze punten geen concrete toezeggingen, dan zal steun aan zijn pensioenakkoord niet tot stand kunnen komen.Maar liefst 2 pro…
Lees verder
Eisen van BPP worden ondersteund door pensioenjurist
De BPP heeft zich voorzichtig positief uitgelaten over het pensioenakkoord maar daaraan wel een aantal essentiële voorwaarden verbonden.Ook gedurende de overgangsperiode die maximaal duurt tot 1 januari 2026 dienen kortingen te worden voorkomen en een reëel uitzicht op positieve aanpassingen van de uitkeringen mogelijk te worden gemaaktHet beleid gedurende de overgangsperiode is zeker voor de thans reeds gepensioneerden van groot b…
Lees verder