Rutte slaat opnieuw de plank mis
Bijzonder teleurstellend is de onzorgvuldigheid waarmee de minister president zich uit over de koopkracht van de gepensioneerden. Hij wast zijn handen in onschuld wanneer hij het heeft over de achterblijvende koopkracht voor de gepensioneerden. Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen ligt om via fiscale maatregelen de koopkracht van ook deze groep positief te laten uitvallen zo zei hij in een interview voor de televisie. Maar ja …
Lees verder
Miljoenennota 2020 teleurstellend voor gepensioneerden
Een eerste reactie van de BPP op de miljoenennota is dat opnieuw in 2020 de gepensioneerden in koopkracht achterblijven bij de actieven. En dan moet ook nog rekening worden gehouden met het gegeven dat in de koopkrachtplaatjes lang niet alle elementen van kostenstijgingen waarmee gepensioneerden in het bijzonder te maken hebben zijn opgenomen. De voorspelde koopkrachtstijging van 1,1% ten opzichte van de 2,4% voor de nog  actieven i…
Lees verder
Voortwoekerende discussie over rekenrente
De discussie over de rekenrente, wat ons betreft rekenrendement, begint echt op stoom te komen. DNB, Kabinet, en Dijsselbloem blijven hardnekkig vasthouden aan de juistheid van de huidige rentecurve als basis voor de berekening van de verplichtingen van de pensioenfondsen.  Maar steeds meer onafhankelijk deskundigen scharen zich in de rijen van hen die een andere meer reële en stabiele rekenfactor bepleiten. De BPP heeft een aantal …
Lees verder
Niet rekenrente maar rekenrendement stupid
De discussie over de te hanteren rekenrente woekert voort zonder dat partijen nader tot elkaar komen, of zelfs maar naar de argumenten van elkaar willen  luisteren lijkt het. Dijsselbloem deed daar afgelopen zondag in Buitenhof nog weer eens een schepje bovenop. De huidige rekenrente is naar zijn opvatting de enige juiste en dat de rest van de wereld een gunstiger rekenrente hanteert doet hij af als stupid.Het is om moedeloos van te …
Lees verder
Programma Hollandse Zaken het kijken waard?
Morgenavond 25 juli heeft omroep Max om 21.10 uur op NPO 2 weer een uitzending van Hollandse zaken over de pensioenen, De moeite van het kijken waard? Dat is maar de vraag. Duidelijk is dat het om een belangrijke zaak gaat. De absurditeit van de rekenrente en de daardoor dreigende kortingen. En daar kan niet voldoende aandacht aan worden gegeven. Het wordt tijd dat de politiek, DNB en een deel van de wetenschap de absurditeit van de …
Lees verder
Kwartaal en halfjaarcijfers pensioenfondsen goed maar toch dreigend
De meeste pensioenfondsen hebben inmiddels de cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar gepubliceerd. Goede beleggingsresultaten, verder dalende rente en per saldo daardoor dalende dekkingsgraden. Voor de cijfers van PFZW en die van ABP kunt u gedetailleerde informatie vinden op hun websites. Dat bij een rendement van maar liefst 12,7% voor PFZW de dekkingsgraden toch dalen wijst nog eens op de absurditeit van de huidige regelgev…
Lees verder
Zorgen over als maar dalende rente en het pensioenakkoord
De als maar dalende rente en het niet te begrijpen standpunt van minister Koolmees daarover baart ons in toenemende mate zorg.En niet alleen ons want leest u maar het wekelijkse blog van Peter Borgdorff, de directeur van het pensioenfonds PFZW  over dit onderwerp.Beter kunnen wij het niet verwoorden,Dit gevoegd bij de discussie over de wijze waarop het pensioenakkoord dreigt te worden uitgewerkt zonder een directe en duidelijke betr…
Lees verder
Nieuwe uitgave van OP no 2 van 2019 is uit
Zojuist is bij de meeste leden de nieuwste versie van ons blad OP in de bus gevallen.En naar wij vaststellen ook al uitvoerig gelezen met een tweetal categorieën reacties.De meest voorkomende is dat helaas de berichtgeving over het pensioenakkoord daarin ontbreekt, maar dat is een gevolg dat de artikelen ruim voor de datum waarop dit tot stand kwam moesten zijn ingeleverd bij de drukker. Een nadeel van een uitgave in magazine formaa…
Lees verder
Pensioenakkoord vindt brede instemming
Brede instemming, maar tegelijkertijd nog wel zorgen over de concrete uitwerking die nog moet volgen. Dat is de enige juiste conclusie die getrokken kan worden nu de uitkomst van de ledenraadpleging bij FNV en CNV bekend is geworden. Dat is ook de conclusie die de BPP en vele andere ouderenorganisaties trekken. Zorgen over de concrete uitwerking en die zijn na het uitkomen van het rapport van de commissie parameters bepaald niet mind…
Lees verder
Samenvattende notitie over pensioenakkoord
Vele honderden pagina's zijn inmiddels vol geschreven over het concept pensioenakkoord en de daarbij behorende rapporten. In een samenvattende notitie hebben wij onze voorlopige standpunten weergegeven en verwijzen wij naar achterliggende documenten.Daarmee proberen wij de gehele achterban zo goed mogelijk te informeren. Diegenen die alleen in de hoofdlijnen zijn geïnteresseerd, maar ook die leden die niet bang zijn voor wat complex…
Lees verder