Logo PFZW belangenvereniging

Actuele nieuwsberichten

Eerste nummer 2020 Ons Pensioen is uit.
Nog juist voor het einde van het eerste kwartaal van 2020 is Ons Pensioen het ledenblad van de BPP verschenen.In een geheel vernieuwde opmaak maar met de gebruikelijke achtergrondartikelen en algemene informatie over de vereniging.Complimenten aan de redactie die hieraan de afgelopen maanden hard gewerkt heeft.Door de steeds snellere ontwikkelingen rondom de Coronacrisis is een deel van de informatie, bijvoorbeeld de oproep voor deel…
Lees verder
Algemene Ledenvergadering BPP gaat niet door
Jammer maar onvermijdelijk. Het bestuur van de BPP heeft het besluit moeten nemen de geplande ALV van de BPP op 21 april a.s. niet te laten doorgaan.De meer dan 100 deelnemers die zich hadden aangemeld, de gasten en de inleiders van het thema hebben wij vandaag per e-mail geïnformeerd. Het is onvoorspelbaar hoe de Corona crisis zich verder zal ontwikkelen en met name ook hoe lang die nog zal duren.Wat dat betreft hopen wij dat alle …
Lees verder
Welkom nieuwe leden!
Eind vorig jaar startten wij een succesvolle ledenwerfcampagne. Inmiddels kunnen wij meer dan zestig partnerleden verwelkomen en twintig nieuwe leden. Ons speciale aanbod geldt nog tot het eind van deze maand: nieuwe (partner)leden die zich voor 31 maart inschrijven, krijgen het lidmaatschap voor 2020 cadeau!Wij merken dat nog niet bij iedereen goed bekend is wat onze vereniging nu precies doet op het terrein van belangenbehartiging.…
Lees verder
Voorbereiding ALV bijna afgerond
Ook onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat grotendeels in het teken van het pensioendebat. Ruim honderd deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan nog! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u zich dan aan via onze website. Onze gastspreker professor Bas Werker zal vanuit zijn directe betrokkenheid het debat inleiden. Vervolgens zullen de voorzitter van ons pensioenf…
Lees verder
Voortgang achter gesloten deuren
Het overleg over een nieuw pensioenstelsel verloopt grotendeels achter gesloten deuren. Mede daardoor zien we wel gestage voortgang. Via de Koepel Gepensioneerden zijn we rechtstreeks en dagelijks betrokken. Twee van onze bestuursleden spelen daar een actieve rol in.Naast de vertrouwelijkheid die is afgesproken om het proces niet onnodig te verstoren, kunnen wij onze eigen opvattingen goed communiceren. Uiteindelijk zullen we een oor…
Lees verder
Post van leden
In toenemende mate weten leden en potentiële leden ons via de reactieformulieren op de website te vinden. Dank daarvoor! Wij ontvingen veel digitale post naar aanleiding van de uitbetaling van de pensioenen in januari. Zeker voor de mensen met een relatief laag aanvullend pensioen, bleken de uitkeringen netto lager te zijn dan in december. Ten onrechte werd dat gezien als een korting van het pensioenfonds. De oorzaak ligt namelijk i…
Lees verder
Welkom nieuw lid: Dhr. Vilé
Nieuwe leden versterken onze vereniging. Wat beweegt hen om lid te worden? Meneer Vilé hecht aan onze inspraak op het pensioenbeleid. ‘Het Pensioenfonds is van ons allemaal.’Alwin Vilé (65) uit Aarle-Rixtel vroeg zich tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord af of er zoiets als een belangenvereniging voor pensioengerechtigden bestond. Afgelopen februari stuitte hij tijdens een zoektocht op het web bij toeval op de B…
Lees verder
Corona en pensioenen (2)
Al op 25 februari meldden wij dat de Coronacrisis zeker gevolgen zou hebben voor de pensioenen, vooral op de korte termijn. Nu die crisis op de financiële markten veel omvangrijker is geworden, kunnen de gevolgen toch ingrijpender uitpakken. Dan denken wij niet op de eerste plaats aan de effecten op de aandelenkoersen. Die zijn weliswaar omvangrijk, maar geven op de langere termijn vooralsnog geen aanleiding tot grote ongerustheid. …
Lees verder
Doorbraak in pensioenoverleg ?
De Telegraaf opent vandaag de krant met het bericht dat er een doorbraak zou zijn in de onderhandelingen over het pensioenstelsel.Tegenover het inleveren van de bestaande zekerheden zou minister Koolmees bereid zijn de risicovrije rente als maatstaf voor de berekening van de verplichtingen los te laten. En de vakbonden op hun beurt zouden dit een begaanbare optie vinden.Voor een meer inhoudelijke reactie verwijzen wij naar de reactie…
Lees verder
Gevolgen coronavirus en pensioenen
De wereld houdt zijn adem in. Krijgen we het coronavirus onder controle of niet? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. Het zal waarschijnlijk nog maanden duren voordat we de maatschappelijke effecten goed kunnen inschatten.Maar financiële markten reageren onmiddellijk op de bestaande onzekerheden en deskundigen struikelen haast over elkaar heen om verklaringen naar buiten te brengen alsof de effecten wel kunnen worden voorspeld …
Lees verder