Wie is verantwoordelijk voor pensioenimpasse
De verwijten over het uitblijven over een pensioenakkoord zijn terecht. De wijze waarop soms eenzijdig de oorzaak daarvan bij een van de vele betrokken partijen wordt gelegd is lang niet altijd terecht of te eenzijdig, Soms ook worden verwijten gemaakt die echt onjuist zijn.In een korte notitie proberen wij een aantal zaken op een rijtje te zetten.
Lees verder
Nieuwe oproep om spoedig tot pensioenakkoord te komen
Het is al weer enige weken geleden dat wij de vakbonden opriepen om de discussie over de op zich noodzakelijke verbeteringen in de AOW leeftijd los te koppelen van de pensioendiscussie. In ieder geval om de totstandkoming van een nog noodzakelijker pensioenakkoord daarvan niet afhankelijk te maken. Immers de noodzaak kortingen te voorkomen en indexatie weer mogelijk te maken gedogen na ruim 7 jaar onderhandelen niet nog langer uitste…
Lees verder
Onderteken de petitie 'Niet korten, wel indexeren'
Bent u ook voor een eerlijk pensioen voor iedereen? Onderteken dan nu de petitie Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden. Met deze actie dringt de NVOG bij de Tweede Kamer aan op: rechtstreekse invloed van gepensioneerden aan de onderhandelingstafel en spoedig herstel van onze koopkracht.Veel leden hebben al gereageerd op deze oproep. Maar toch moet het aantal ondertekenaars nog aanzienlijk stijgen wil…
Lees verder
Geslaagde ALV roept op tot ledenwerving en actie
We kijken terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering vorige week met ruim 85 deelnemers en een goede inhoudelijke discussie met ook de nodige emoties.De leden ondersteunen onze koers om de politieke discussie over het pensioenstelsel te beïnvloeden. Ook onderschrijven zij onze constructieve communicatie daarover in Ons Pensioen, de nieuwsbrieven, op Facebook en de website.Zij spreken veel waardering uit voor de activiteiten va…
Lees verder
FNV laat gepensioneerden mogelijk in de kou staan?
Bijna ongelooflijk het bericht in de kranten van vandaag waarin de voorzitter van de FNV dreigde met het niet afsluiten van een pensioenakkoord indien ook hun wensen met betrekking tot de AOW iet voldoende worden gehonoreerd. Jammer aldus Busker maar ik zal dat dan wel uitleggen.Wij hebben alle begrip voor de noodzaak om ook aan de AOW wat te doen en een halt toe te roepen aan de veel te snelle en forse aanpassing van de leeftijd waa…
Lees verder
Alle plaatsen bezet op ALV BPP
Wij hebben een mooi programma samengesteld voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 23 april bij de Koningshof te Doorn. Dat heeft geresulteerd in een record aantal deelnemers waardoor de capaciteit van de zaal volledig is gebruikt.De thema’s die centraal zullen staan bij de discussies:1. We lichten de activiteiten van het bestuur toe en doen een oproep aan de aanwezigen in het kader van de ledenwerving2. Onze ga…
Lees verder
Uitslag verkiezingen Eerste Kamer
Bij de verkiezing op 20 maart hebben de huidige coalitiepartijen hun meerderheid in de Eerste Kamer verloren. De BPP duidt de gevolgen van deze uitslag voor de pensioenhervormingen. De precieze zetelverdeling voor de Eerste Kamer is op dit moment nog niet bekend, daar moeten de diverse Provinciale Staten nog over beslissen. Nu is de BPP zoals bekend politiek volstrekt onafhankelijk en niet gebonden aan enige maatschappelijke organi…
Lees verder
Acties voor een beter pensioen
Wij betreuren dat bij de acties van de vakbonden eenzijdig de nadruk ligt op de pensioenleeftijd van de AOW. Andere belangrijke zaken als de rekenrente in het nieuwe stelsel, de effecten van het opheffen van de doorsneepremie en andere specifieke pensioenonderwerpen blijven daarmee onderbelicht. De acties van de vakbonden voor een beter pensioen zijn door de treurige gebeurtenissen in Utrecht op maandag 18 maart een beetje op de ac…
Lees verder
Dank voor uw betrokkenheid
De grote betrokkenheid van onze leden stemt het bestuur tevreden. Uw trouw blijkt uit de reacties die wij ontvangen wanneer een nieuwsbrief of het ledenblad Ons Pensioen is verschenen... Ook verheugen wij ons over de inmiddels bijna 250 volgers die wij hebben op Facebook. En bijna wekelijks melden zich personen voor een individueel advies. Ook niet-leden krijgen een reactie, inclusief het verzoek ook lid te worden van onze BPP. Daarn…
Lees verder
Fusie NVOG en KNVG
Ouderenorganisaties werken steeds meer samen en dat geldt in het bijzonder voor de koepels van gepensioneerdenorganisaties. De koepel waarbij de BPP is aangesloten, de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden), heeft nu concrete plannen voor een fusie met de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden). De fusie zal naar alle waarschijnlijkheid nog voor de zomer definitief worden.Deze ontwik…
Lees verder