Actuele nieuwsberichten

Kortingen pensioenen voorlopig van de baan
Gelukkig heeft minister Koolmees met een verstandige brief besloten onnodige kortingen van de pensioenen in 2020 te voorkomen.Volgende week komen wij met een nadere analyse. Thans volstaan wij met te verwijzen naar de brief van de minister en een eerste reactie van de NVOG. (zie hieronder)NVOG Reactie op brief van minister Koolmees over de kortingen op de pensioenenMinister Koolmees heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd …
Lees verder
Pensioenakkoord en rekenrente
Nu en dan verschijnen er artikelen over de effecten die kunnen optreden bij de uitwerking van het pensioenakkoord die het lezen meer dan waard zijn. In dat kader verwijzen wij  graag naar een recente publicatie van PGGM pensioenjuriste Emmie Lewin, waarin een aantal ieder voor zich dreigende effecten op een rijtje worden gezet. Het artikel baseert zich, op zich begrijpelijk, op de tekst van het pensioenakkoord waarin staat dat ook in…
Lees verder
Spanning tussen pensioenwetenschap en pensioenbeleving deelnemers oplossen.
Er zijn vele oorzaken waarom de discussie over veranderingen in ons pensioenstelsel zo moeizaam en traag verlopen. Zelfs over de vraag of veranderingen wel of niet noodzakelijk zijn lopen de opvattingen sterk uiteen. Een van de problemen ligt zeker bij het gegeven dat de techniek achter onze pensioenfondsen zo ingewikkeld geworden is, terwijl eenvoud voor de begrijpelijkheid van de deelnemer eigenlijk topprioriteit zou moeten zijn. …
Lees verder
Uitstel kortingen is dwingende noodzaak
Alhoewel we de afgelopen week niet veel nieuws hebben gepubliceerd op de website betekent dit allerminst dat we hebben stil gezeten.Op aandringen van de BPP hebben veel gepensioneerdenorganisaties hun pensioenfondsbesturen en de verantwoordingsorganen er op gewezen dat nog steeds dreigende kortingen moeten worden voorkomen. De brief die wij daarover zonden aan het bestuur van PFZW is enken wij duidelijk.Een soortgelijke brief hebben …
Lees verder
Pensioenfondsen publiceren cijfers 3e kwartaal 2019
De cijfers van de grote pensioenfondsen over het 3e kwartaal 2019 zijn verschenen. Ze geven wederom een beeld met twee gezichten.Uitstekende beleggingsresultaten, ook  als je die zou corrigeren voor het effect dat daarin zit van wederom gedaalde rentes. Maar tegelijkertijd opnieuw gedaalde dekkingsgraden als gevolg van diezelfde rentedaling. Het toont wat ons betreft opnieuw aan dat dit systeem waarin zulke grote tegenstrijdigheden z…
Lees verder
Soms loopt er iets mis
Dag in dag uit zijn wij druk doende de belangen van gepensioneerden veilig te stellen. Vandaar dat wij van harte de brief vn de 40 onafhankelijk economen die pleiten voor een verandering van de rekenrente van harte onderschrijven, zoals u ook in eerdere berichten op onze website al heeft kunnen zien. Afstand nemen wij van de tegenreactie van een aantal andere deskundigen die pleiten voor handhaving van de huidige rekenrente. Hun argu…
Lees verder
Als de wijn is in de man is de wijsheid in de kan
Dat spreekwoord spookte alsmaar door het hoofd na lezing van weer en diarree van artikelen waarin deskundigen over elkaar heen buitelen en persisteren bij hun veelal uiteenlopende opvattingen.Soms lijkt een gezond boerenverstand te verkiezen boven een wetenschappelijke discussie die nu al meer dan 10 jaren voortwoekert.Een discussie die bovendien vanwege de techniek wel over maar in toenemende mate over de hoofden van de betrokken de…
Lees verder
OP no3 oktober met vertraging gereed
Met enige vertraging wegens technische problemen, die nog voortvloeien uit het faillissement van de vorige drukker, is OP no 3 van oktober gereed gekomen en zal daarom een van de komende dagen bij u in de bus vallen.Mede vanwege de lange bewerkingstijd is de berichtgeving soms enigszins door de actualiteit ingehaald. Maar alle recente informatie is terug te vinden op onze  website. Daar vindt u ook de duidelijke opvattingen van de BP…
Lees verder
Nout Wellink valt pensioenfondsen bij
Opnieuw kijken naar de rekenregels pensioenen, dat is een opvatting die nu ook door de oud-president van DNB Nout Wellink wordt gedeeld. Naast vele andere deskundigen, de grote pensioenfondsen, sociale partners en ouderenorganisaties, is dit een belangrijk signaal aan de politiek dat er nu echt wat moet gebeuren.“Je moet naast de rente ook serieus onderzoeken of je niet een plukje rendement van de beurs kunt meerekenen bij de dekki…
Lees verder
Mythes over pensioenen vertroebelen de discussie
Voor en tegenstanders van wijzigingen in het pensioenstelsel zijn bijna op ieder detailpunt wel aanwezig. En dat is niet vreemd want er staan grote belangen op het spel en dus is betrokkenheid van velen bij de discussie gewenst.Twee storende factoren treden daarbij echter wel op. De eerste is dat ons pensioenstelsel in zijn uitwerking achter de schermen wel erg complex en vaak ook technisch is. Het tweede element is dat soms hele en …
Lees verder